УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Розпорядження32


від 02/11/2009

Про порядок підготовки звітів виконавчих органів ради та графік їх слухань

Зміни
згідно з розпорядженням від 02.03.2009 № 54
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 02.03.2009 ]......Розпорядження'

   З метою підведення підсумків роботи виконавчих органів ради за 2008 рік:
   1. Затвердити:
   1.1. Вимоги для підготовки звітів виконавчих органів ради (додаток 1).
   1.2. Порядок звітування про роботу виконавчих органів ради за 2008 рік (додаток 2).
   1.3. Графік слухань звітів про роботу виконавчих органів ради за 2008 рік (додаток 3).
   2. Провести згідно з графіком заслуховування виконавчим комітетом звітів виконавчих органів ради про виконання покладених на них повноважень та виконану протягом 2008 року роботу.
   3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.                  А.Садовий


                    Додаток 1
   Затверджено
   розпорядженням міського голови
   від 11.02.2009 № 32

   ВИМОГИ
   для підготовки звітів виконавчих органів ради

   1. Основна частина

   Звіт повинен носити аналітичний характер, супроводжуватись табличним та графічним матеріалом, що подається в окремих додатках, які є невід’ємною частиною звіту. У звіті виконавчих органів ради необхідно відобразити стан та існуючі проблеми по кожному напрямку покладених на виконавчий орган повноважень, показати, що зроблено за звітний період для розв’язання цих проблем.
   Відзначити стан виконання найважливіших ухвал ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови. Вказати ініціаторами скількох та яких нормативних актів виступив відповідний виконавчий орган і показати як конкретно ці акти вплинули на реальну ситуацію.
   Висвітлити фінансовий стан виконавчого органу, що зроблено стосовно ефективного використання коштів, зменшення заборгованості, у тому числі у підпорядкованих комунальних підприємствах. Відобразити динаміку фінансового стану, показати конкретні управлінські дії, направлені на його покращання.
   Оцінити слабкі і сильні сторони виконавчого органу та підпорядкованих йому підрозділів, їх внесок у реалізацію раніше затверджених планів (програм, заходів тощо). Показати новації, впроваджені протягом звітного періоду.
   Привести позитивні приклади, які заслуговують найбільшої уваги і можуть бути наслідувані.
   Звіт має бути реально самокритичним (з відзначенням причин та вказанням недоліків).
   Діяльність виконавчого органу має бути показана у контексті роботи усіх виконавчих органів ради.
   Необхідно проаналізувати стан роботи із заявами та зверненнями громадян, ефективність розв’язання питань, що акцентувались мешканцями міста.
   Коротко розкрити плани виконавчого органу щодо реальних перспектив розвитку території чи галузі, показати напрями розв’язання проблем на найближчу перспективу, вказати шляхи і джерела фінансування.
   Невід’ємною частиною звіту є його презентація за допомогою слайдів.
   2. Вимоги до оформлення тексту та електронної
   версії звіту

   Друкований примірник звіту, підписаний керівником виконавчого органу ради, та його електронну версію на електронних носіях подавати в організаційне управління (кімн. № 334).
   Електронна версія (остаточний варіант) готується у текстовому редакторі Word, шрифтом Times New Roman розміру 14, через одинарний міжрядковий інтервал. Формат сторінки А4. Ліве поле - 3,5 см, праве - 1,0 см, верхнє та нижнє - 1,5 см.
   Нумерація сторінок зверху по центру сторінки. Нумерація сторінок додатка (діаграми, таблиці, рисунки (фотографії) тощо) - окрема.
   У тексті, де містяться посилання на таблиці, рисунки та діаграми, вказується їх номер у дужках. Діаграми та таблиці мають окрему нумерацію, наприклад: (Діаграма 15), (Таблиця 5), (Рис. 4).
   Переноси слів у тексті не допускаються. Абзаци виділяються табулятором 1,27 см.
   Скорочення слів допускаються лише загальноприйняті. Абревіатури при першій згадці - розшифровуються.
   Заголовки підпунктів тексту центруються та виділяються жирним шрифтом 14 розміру.
   Друкований текст (без додатків) не може бути більшим 8 стор. для районних адміністрацій та департаментів і не більшим 5 стор. - для самостійних управлінь та відділів.   Керуючий справами виконкому М.Литвинюк

   Віза:
   Начальник організаційного
   управління І.Сірко


                      Додаток 2
   Затверджено
   розпорядженням міського голови
   від 11.02.2009 № 32

   ПОРЯДОК
   звітування про роботу виконавчих органів ради за 2008 рік


   Звітування про роботу виконавчих органів ради відбувається у два етапи:
   1-й етап – заслуховування та обговорення звіту у присутності представників громадськості, громадських організацій, трудових колективів, політичних партій, депутатського корпусу, засобів масової інформації.
   2-й етап – затвердження звіту виконавчого органу рішенням виконавчого комітету. На цьому етапі керівник виконавчого органу доповідає виконавчому комітету про зауваження (пропозиції), отримані під час 1-го етапу звіту, та вжиті чи заплановані заходи на виконання цих зауважень (пропозицій).
   Голови районних адміністрацій, директори департаментів (заздалегідь оголосивши про це у засобах масової інформації через відділ “Прес-служба“ управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“) повинні забезпечити присутність представників громадськості, громадських організацій, трудових колективів, політичних партій, засобів масової інформації, депутатського корпусу, районних правоохоронних та податкових органів, районної прокуратури, а також керівників ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області.
   Звіти районних адміністрацій відбуваються у районних адміністраціях.
   Звіти інших виконавчих органів (департаментів, управлінь, відділів) відбуваються у сесійному залі Львівської міської ради.
   Доступ на звіт виконавчих органів вільний.
   На звітний виступ відводиться:
   - для районних адміністрацій - до 60 хвилин;
   - для департаментів - до 60 хвилин;
   - для самостійних управлінь та відділів - до 20 хвилин.
   Виступ повинен бути “живим“, просте перечитування тексту не допускається.
   При проведенні звіту необхідно передбачити презентацію за допомогою слайдів, на яких обов'язково повинно бути відображено:
   - що зроблено виконавчим органом за звітний період;
   - яких результатів досягнуто внаслідок проведеної роботи;
   - чого не вдалося досягнути та з яких причин;
   - що заплановано зробити у поточному році.
   Слайди виготовляються за допомогою програми Microsoft Office Power Point або аналогічних програм. Рекомендована кількість слайдів для презентації – 10-15. До кожного слайда надається усний коментар.
   Матеріали звіту роздаються членам виконавчого комітету за 3 дні до звіту виконавчого органу.   Керуючий справами виконкому М.Литвинюк

   Віза:
   Начальник організаційного
   управління І.Сірко   Додаток 3
   Затверджено
   розпорядженням міського голови
   від 11.02.2009 № 32


   ГРАФІК
   слухань звітів про роботу виконавчих органів ради
   за 2008 рік


   з/п
   Час проведення засідання
   Назва виконавчого
   органу ради
   Місце
   проведення засідання
   виконкому
   1.
   17.02.2009
   вівторок
   16.00 год.
   Галицька районна адміністрація
   Галицька районна адміністрація
   2.
   20.02.2009
   п’ятниця
   16.00 год.
   Залізнична районна адміністрація
   Залізнична районна адміністрація
   3.
   24.02.2009
   вівторок
   16.00 год.
   Личаківська районна адміністрація
   Личаківська районна адміністрація
   4.
   27.02.2009
   п’ятниця
   16.00 год.
   Сихівська районна адміністрація
   Сихівська районна адміністрація
   5.
   03.03.2009
   вівторок
   16.00 год.
   Франківська районна адміністрація
   Франківська районна адміністрація
   6.
   06.03.2009
   п’ятниця
   16.00 год.
   Шевченківська районна адміністрація
   Шевченківська районна адміністрація
   7.
   10.03.2009
   вівторок
   14.00 год.
   Департамент економічної політики
   Сесійний зал
   міської ради
   8.
   10.03.2009
   вівторок
   16.00 год.
   Департамент гуманітарної політики
   – “ –
   9.
   11.03.2009
   середа
   14.00 год.
   Департамент житлового господарства та інфраструктури
   – “ –
   10.
   11.03.2009
   середа
   16.00 год.
   Департамент містобудування
   – “ –
   11.
   13.03.2009
   п’ятниця
   14.00 год.
   Департамент фінансової політики
   – “ –
   12.
   13.03.2009
   п’ятниця
   16.00 год.
   Департамент “ЄВРО 2012“
   – “ –
   13.
   17.03.2009
   вівторок
   14.00 год.
   Департамент “Адміністрація
   міського голови“
   – “ –
   14.
   17.03.2009
   вівторок
   15.00 год.
   Управління охорони історичного середовища
   – “ –
   15.
   17.03.2009
   вівторок
   15.30 год.
   Юридичне управління
   – “ –
   16.
   18.03.2009
   середа
   15.00 год.
   Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
   – “ –
   17.
   18.03.2009
   середа
   15.30 год.
   Адміністративно-господарське управління
   – “ –
   18.
   20.03.2009
   п’ятниця
   14.30 год.
   Управління “Дозвільний офіс“
   – “ –
   19.
   20.03.2009
   п’ятниця
   15.00 год.
   Управління державної реєстрації
   – “ –
   20.
   20.03.2009
   п’ятниця
   15.30 год.
   Управління муніципальної дружини
   – “ –
   21.
   20.03.2009
   п’ятниця 16.00 год.
   Архівний відділ
   – “ –
   22.
   20.03.2009
   п’ятниця
   16.30 год.
   Організаційне управління
   – “ –   Керуючий справами виконкому М.Литвинюк

   Віза:
   Начальник організаційного
   управління І.Сірко