УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення819


від 07/27/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Омега-Львів“ багатоквартирного житлового будинку з прибудованими гаражами на вул. Під Голоском, 17
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Омега-Львів“, зареєстроване у Львівській міській раді 19.07.2018 за № 2-20368/АП-2401, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з прибудованими гаражами на вул. Під Голоском, 17, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 06.12.2017 за № Ш-4028, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 01.02.2018 № 112562292, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.01.2018 № НВ-4606390172018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Омега-Львів“ багатоквартирного житлового будинку з прибудованими гаражами на вул. Під Голоском, 17 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Омега-Львів“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Вважати наказ директора департаменту містобудування від 21.03.2014 № 94 “Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на проектування та будівництво ТзОВ “Омега-Львів“ багатоквартирного житлового будинку з прибудованими гаражами на вул. Під Голоском, 17“ таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.07.2018 № 819

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з прибудованими гаражами на вул. Під Голоском, 17

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Під Голоском, 17.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Омега-Львів“, 79005, м. Львів, пл. Є. Петрушевича, 3, офіс 234.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,2397 га (кадастровий номер 4610137500:07:003:0020) – 03.15 для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з прибудованими гаражами відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 06.12.2017 за № Ш-4028, строком дії до 26.10.2022 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 01.02.2018 № 112562292.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 24.10.2013 № 2759.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 36,50 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки62,00 % (для всієї забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:07:003:0020) відповідно до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 24.10.2013 № 2759.
Проектування вести з врахуванням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з прибудованими гаражами на вул. Під Голоском, 17) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:07:003:0020), з дотиком частини будівлі до червоної лінії вул. Під Голоском та з відступом від червоних ліній проектованого проїзду з північної сторони – 2,00 м - 12,00 м та проектованого проїзду з південної сторони – 2,50 м - 12,50 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території житлового району “Під Голоском“, затвердженого ухвалою міської ради від 24.10.2013 № 2759, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Під Голоском, 17 (кадастровий номер 4610137500:07:003:0020) знаходиться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський