УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення425


від 04/23/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Юридичне агентство“ багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27
Розглянувши звернення приватного підприємства “Юридичне агентство“ від 05.04.2018 № 12-05/04 (зареєстроване у Львівській міській раді 05.04.2018 за № 2-9693/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 20.03.2018 № 117743256, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.03.2018 № НВ-4606685382018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством “Юридичне агентство“ багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (додаються).
2. Приватному підприємству “Юридичне агентство“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 23.04.2018 № 425

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового комплексу
з вбудованими приміщеннями громадського призначення,
підземним паркінгом та вбудованою трансформаторною
підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Професора П. Буйка, 27.
1.2. Інформація про замовникаприватне підприємство “Юридичне агентство“, 79024, м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,8221 га (кадастровий номер 4610136800:01:009:0028) – 03.15 для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на нижніх поверхах відповідно до договору оренди землі, зареєстрованому у Львівській міській раді 25.10.2016 за № С-4321, строком дії до 14.07.2026.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 № 691, містобудівної ради (протокол від 02.03.2018 № 4).
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 58,00 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до протоколу містобудівної ради від 02.03.2018 № 4 та детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 № 691.
Граничну висоту будівель узгодити з Міжнародним аеропортом Львів імені Данила Галицького.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,83 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 966 люд./га, відповідно до протоколу містобудівної ради від 02.03.2018 № 4 та детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 № 691.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд об’єкти (багатоквартирний житловий комплекс з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. Професора П. Буйка – 13,50 м - 13,90 м, від червоної лінії вулиці проектованої з південної сторони – 8,80 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:01:009:0028).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 № 691, та містобудівної ради (протокол від 02.03.2018 № 4) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Професора П. Буйка (кадастровий номер 4610136800:01:009:0028) знаходиться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський