УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення204


від 05/04/2001

Про реорганізацію КП “Львівський міський трест зеленого господарства“
З метою підвищення ефективності діяльності КП “Львівський міський трест зеленого господарства“ та конкурентноздатності його структурних підрозділів, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування“, виконавчий комітет вирішив:
1. Вважати за доцільне реорганізувати КП “Львівський міський трест зеленого господарства“, перейменувавши його у КП “Зелений Львів“ та виділивши з його складу структурні підрозділи Галицької, Залізничної, Личаківської, Франківської, Шевченківської виробничих дільниць, а також транспортної служби та створення на їх базі дочірніх підприємств.
2. Департаменту міського інженерного господарства та керівництву КП “Львівський міський трест зеленого господарства“:
2.1. розробити та затвердити статути дочірніх підприємств;
2.2. у встановленому порядку призначити керівників дочірніх підприємств;
2.3. вирішити питання про наділення майном новоутворених підприємств шляхом передачі з балансу тресту дочірним підприємствам;
2.4. встановити, що у своїй діяльності дочірні підприємства підпорядковуються і підзвітні КП “Львівський міський трест зеленого господарства“, яке здійснює керівництво та координацію їх роботи та від імені міської ради— повноваження засновника.
Відповідальні: директор департаменту міського інженерного господарства, керуючий КП “Львівський міський трест зеленого господарства“.
3. Це рішення винести на затвердження міською радою.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.Міський голова В. Куйбіда