УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення892


від 08/10/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Імперіал Град“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом в урочищі “Голоско“, обслуговуючому кооперативі “Садове товариство “Промінь Голоско“ (ділянки №№ 11, 12)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Імперіал Град“ від 27.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 27.07.2018 за № 2-21196/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (провулок проектований 15 згідно з ДПТ), беручи до уваги витяги з Державного земельного кадастру від 20.03.2018 № НВ-4606694312018 та від 20.02.2018 № НВ-4606524722018, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 05.04.2018 № 119879464 та від 05.04.2018 № 119881370, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Імперіал Град“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом в урочищі “Голоско“, обслуговуючому кооперативі “Садове товариство “Промінь Голоско“ (ділянки №№ 11, 12) (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Імперіал Град“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 10.08.2018 № 892

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом в урочищі “Голоско“,
обслуговуючому кооперативі “Садове товариство
“Промінь Голоско“ (ділянки №№ 11-12)


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво в урочищі “Голоско“, обслуговуючому кооперативі “Садове товариство “Промінь Голоско“ (ділянки №№ 11, 12).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Імперіал Град“, м. Львів, 79021, вул. Садова, 2-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площами 0,0233 га (кадастровий номер 4610137500:07:005:0294), 0,0643 га (кадастровий номер 4610137500:07:005:0177) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягів з Державного земельного кадастру від 20.03.2018 № НВ-4606694312018 та від 20.02.2018 № НВ-4606524722018.
Функціональне призначення земельних ділянокзона Ж-3 – зона багатоквартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914 (детальний план території, затверджений рішенням виконавчого комітету від 18.08.2017 737).
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 40,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 46,3 % відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 18.08.2017 № 737 (для всієї забудови на всіх земельних ділянках).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 450 люд./га (відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 18.08.2017 № 737).
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом в урочищі “Голоско“, обслуговуючому кооперативі “Садове товариство “Промінь Голоско“ (ділянки №№ 11, 12) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведених земельних ділянок (кадастровий номер 4610137500:07:005:0294, кадастровий номер 4610137500:07:005:0177), відстань до червоних ліній проектованих провулків – 1,40 м - 4,70 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Об’єкт знаходиться у зоні регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський