УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Розпорядження193


від 05/26/2008

Про організацію особистого прийому громадян керівниками Львівської міської ради та її виконавчих органів

Зміни та доповнення
згідно з розпорядженням від 15.08.2008 № 377
документ: База данных 'Документи ЛМР', Представление '1.Головний\Не опубліковані', Документ 'Про внесення доповнень та змін до розпорядження міського
Втратив чинність
згідно з розпорядженням від 03.04.2018 № 123
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про організацію особистого прийому громадян посадовими особами Льв■

   З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, відповідно до Закону України “Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“:
   1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівниками Львівської міської ради та її виконавчих органів (додається).
   2. Встановити, що:
   2.1. Керівники Львівської міської ради та її виконавчих органів здійснюють прийом громадян відповідно до затвердженого графіка прийому.
   2.2. Чисельність записаних на особистий прийом керівника громадян визначається з врахуванням середньої тривалості прийому громадян та складності порушених питань і не має бути більшою за 30 осіб на один прийом.
   3. Покласти на керівників виконавчих органів міської ради персональну відповідальність за належний розгляд і вирішення в межах своїх повноважень питань, адресованих їм у зверненнях громадян.
   4. Адміністративно-господарському управлінню розробити положення про ведення баз даних громадян, записаних на особистий прийом до керівників Львівської міської ради та її виконавчих органів, у програмі “Документообіг“.
              Термін: до 15.06.2008
   Відповідальний: начальник
              адміністративно-господарського
              управління.
   5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівниками Львівської міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації.
   Відповідальний: директор
   департаменту “Адміністрація
   міського голови“.
   6. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 02.02.2005 № 66 “Про організацію особистого прийому громадян керівництвом Львівської міської ради та її виконавчих органів“.
   7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому.                  А.Садовий   Додаток
                  Затверджено
              розпорядженням міського голови
              від ______________ № _______

   ПОРЯДОК
   організації та проведення особистого прийому громадян
   керівниками Львівської міської ради та її виконавчих органів

   1. Загальні положення

   1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівниками міської ради та її виконавчих органів.
   1.2. Організація та проведення особистого прийому громадян здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян“.
   1.3. Особистий прийом громадян у Львівській міській раді здійснюється міським головою, його заступниками, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому та керівниками виконавчих органів міської ради.
   1.4. Посадові особи Львівської міської ради, які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про звернення громадян“, “Про службу в органах місцевого самоврядування“, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами.
   2. Організація особистого прийому громадян

   2.1. Особистий прийом громадян проводиться у час і в приміщеннях, передбачених затвердженим графіком прийому, і триває до моменту прийняття усіх записаних на прийом громадян, але не пізніше 20.00 год. з врахуванням перерви на обід з 13.00 год. до 13.45 год.
   2.2. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівниками міської ради та її виконавчих органів розміщена у відділі адміністративних послуг адміністративно-господарського управління, у вестибюлі міської ради у доступному для вільного огляду місці та на офіційному сайті Львівської міської ради.
   2.3. Попередній запис громадян на особистий прийом до керівництва міської ради та її виконавчих органів проводиться працівниками відділу адміністративних послуг адміністративно-господарського управління (пл.Ринок, 1, каб. № 105).
   2.4. Попередній запис громадян на особистий прийом до керівництва міської ради та її виконавчих органів (крім міського голови) може здійснюватись за телефоном 297-58-22.
   2.5. Запис проводиться у робочий час згідно із затвердженим розпорядженням міського голови табелем-календарем на відповідний рік.
   2.6. Працівник відділу адміністративних послуг адміністративно-господарського управління під час запису громадян на особистий прийом з’ясовує прізвище, ім’я і по батькові, адресу чи місце роботи громадянина, соціальний статус, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи виконавчих органів він звертався і яке було прийняте рішення, вивчає документи, інші матеріали, що їх подають громадяни для обгрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень), визначає посадову особу чи виконавчий орган, до компетенції яких належить вирішення питання.
   2.7. Право першочергового особистого прийому мають: жінки, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня“, інваліди Великої Вітчизняної війни, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України. Керівники міської ради та її виконавчих органів здійснюють особистий контроль за розглядом та вирішенням в межах своїх повноважень питань, адресованих їм у зверненнях громадян з особистого прийому вказаних категорій громадян.
   2.8. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту і підтримки.
   2.9. Запис громадян закінчується за 2 робочі дні до календарної дати прийому.
   2.10. Не записується на повторний прийом до однієї і тієї ж посадової особи той самий громадянин, якщо на попередньому прийомі у цієї посадової особи міської ради та її виконавчих органів порушені ним питання були вирішені (задоволено, відмовлено у задоволенні).
   2.11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали щодо порушеного питання, з’ясовуються причини, що їх викликали, надаються необхідні роз’яснення.
   2.12. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції міської ради та її виконавчих органів, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутись.
   2.13. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує особу, або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами ст.5 Закону України “Про звернення громадян“ може бути підставою для відмови в особистому прийомі.
   2.14. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів під час особистого прийому громадян розглядають питання, надають згідно із законодавством відповідне роз’яснення та вживають заходи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів (за їх наявності) виконавчими органами міської ради.
   2.15. Під час особистого прийому громадянин може подати письмове звернення керівникам міської ради та її виконавчих органів, на якому останні накладають письмову резолюцію щодо порядку і способу вирішення порушеного у зверненні питання.
   2.16. Керівник виконавчого органу, який проводить прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання порушених громадянином питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних виконавчих органів міської ради або одержувати від них потрібну інформацію.
   2.17. Керівництво міської ради та її виконавчих органів за наслідками особистого прийому громадян безпосередньо на місці приймає рішення, а за неможливості – надсилає звернення для вирішення керівникам відповідних виконавчих органів міської ради.
   2.18. Після проведення керівниками міської ради та її виконавчих органів прийому подані громадянами звернення з письмовими резолюціями щодо їх виконання передаються відповідальними за прийом працівниками для реєстрації у відділ адміністративних послуг адміністративно-господарського управління.
   2.19. Письмові звернення громадян з особистого прийому реєструються електронним способом відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, у відділі адміністративних послуг адміністративно-господарського управління у базі даних програми “Документообіг – Вхідні“.
   2.20. За відсутності посадової особи, яка повинна здійснювати особистий прийом, прийом здійснює посадова особа, яка призначена виконувати її обов’язки.
   2.21. У разі, якщо дата прийому припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, особистий прийом громадян здійснюється в інший день за погодженням з посадовою особою.
   2.22. Організація прийому громадян керівництвом районних адміністрацій проводиться згідно з відповідними розпорядженнями голів районних адміністрацій.
   2.23. Відповідальність за виконання звернень громадян з особистого прийому несуть особи, зазначені у резолюції посадової особи, яка здійснювала прийом.
   2.24. Контроль за виконанням звернень громадян з особистого прийому покладається на керівників виконавчих органів міської ради, які здійснюють розгляд цих звернень, а моніторинг за виконанням звернень громадян з особистого прийому – на відділ контролю за виконанням документів організаційного управління.
   2.25. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів, яким скеровано звернення громадянина на розгляд відповідно до резолюцій керівництва міської ради та її виконавчих органів, зобов’язані надати громадянинові письмову відповідь за підписом посадової особи, яка здійснювала особистий прийом, у терміни, передбачені чинним законодавством.
   2.26. Прийом громадян міським головою здійснюється за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені іншими посадовими особами міської ради та її виконавчих органів.
   2.27. Прийом громадян міським головою проводиться у порядку, передбаченому цим Порядком, з врахуванням перелічених нижче особливостей:
   2.27.1. Запис громадян на прийом до міського голови проводиться працівником відділу адміністративних послуг у каб. № 117 (пл.Ринок, 1).
   2.27.2. Під час запису громадяни оформляють заяву на ім’я міського голови відповідно до вимог ст.5 Закону України “Про звернення громадян“ та за наявності подають копії документів, що стосуються порушеного питання.
   2.27.3. Запис на повторний прийом до міського голови протягом календарного року проводиться за погодженням з директором департаменту “Адміністрація міського голови“. При цьому питання щодо запису на повторний прийом міського голови може бути вирішено позитивно, якщо питання, порушене у першому обгрунтованому зверненні, не було вирішено по суті (задоволено, відмовлено у задоволенні), а заявнику не надано роз’яснень щодо порядку вирішення поставленого питання.
   2.27.4. Невідкладно, після сформування адміністративно-господарським управлінням списків громадян на прийом до міського голови, управлінням скеровується інформація про порушені заявниками питання посадовим особам міської ради та її виконавчих органів, до компетенції яких відноситься розгляд порушених питань. При цьому посадові особи міської ради та її виконавчих органів готують доповідні записки за порушеними питаннями, які повинні містити:
   1) суть проблеми, стосовно якої звернувся громадянин;
   2) пропозиції щодо вирішення питання;
   3) копії попередніх звернень та копії відповідей на них;
   4) прізвище, ім’я та по батькові посадової особи (керівника або заступника керівника виконавчого органу), який має бути залученим до участі в особистому прийомі громадян міським головою.
   2.27.5. Доповідні записки подаються виконавчими органами начальнику адміністративно-господарського управління у паперовому та електронному вигляді не пізніше ніж за два тижні до прийому міського голови.
   2.27.6. Під час проведення особистого прийому громадян міським головою можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені у встановленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
   2.27.7. Під час проведення особистого прийому громадян міським головою присутні керівники виконавчих органів міської ради, до компетенції яких відноситься розгляд та вирішення поставленого заявником питання.
   2.27.8. Адміністративно-господарське управління здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з особистого прийому міського голови, про що інформує міського голову.
   2.27.9. Відповідальність за вчасність та належний розгляд звернень з прийому міського голови покладається на керівників виконавчих органів міської ради, яким згідно з резолюцією міського голови звернення скеровано до розгляду та вжиття відповідних заходів.
   2.27.10. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів, яким скеровано звернення громадянина з особистого прийому міського голови на розгляд відповідно до резолюції міського голови, зобов’язані надати громадянинові письмову відповідь за підписом міського голови, у терміни, передбачені чинним законодавством.
   2.27.11. Запис на прийом до міського голови юридичних осіб та фізичних осіб - приватних підприємців проводиться у департаменті “Адміністрація міського голови“.
   3. Відповідальність посадових осіб

   3.1. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України “Про звернення громадян“.   Керуючий справами виконкому М.Литвинюк

   Віза:
   Начальник адміністративно-
   господарського управління Н.Залужна