УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення858


від 08/03/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Дупеличем П. Ю. багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Гординських, 15-А зі знесенням існуючих будівель
Розглянувши звернення громадянина Дупелича Павла Юрійовича від 23.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.07.2018 за № З-Д-69506/АП-Ф-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Гординських, 15-А зі знесенням існуючих будівель, беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 10.07.2018 № 130348196, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.07.2018 № 129556333, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.07.2018 № НВ-4607333892018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянином Дупеличем Павлом Юрійовичем багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Гординських, 15-А зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Громадянину Дупеличу Павлу Юрійовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 03.08.2018 № 858

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з підземним паркінгом на вул. Гординських, 15-А
зі знесенням існуючих будівель

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Гординських, 15-А.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Дупелич Павло Юрійович, м. Львів, вул. Тютюнників, 16/3.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610136900:04:002:0043) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.07.2018 № НВ-4607333892018;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2зона малоповерхової квартирної забудови з допустимим видом забудови багатоквартирні житлові будинки до 6-ти поверхів (протокол містобудівної ради від 18.07.2018 № 11) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 25,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до гребеня даху) (згідно з протоколом містобудівної ради від 18.07.2018 № 11).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 59 % (згідно з протоколом містобудівної ради від 18.07.2018 11).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 735 люд./га (згідно з протоколом містобудівної ради від 18.07.2018 № 11).
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Гординських, 15-А зі знесенням існуючих будівель) запроектувати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:04:002:0043) – по межі червоної лінії вул. Гординських.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги протоколу містобудівної ради від 18.07.2018 № 11 з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Гординських, 15-А (кадастровий номер 4610136900:04:002:0043) знаходиться у межах історичного ареалу міста.
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський