УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення772


від 08/29/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПАТ “Квіти Львова“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 127 (номер 5 на генплані)Розглянувши звернення приватного акціонерного товариства “Квіти Львова“ від 10.06.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 10.06.2016 за № 2-13377/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 127 у м. Львові, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 05.06.2015 за № С-3036, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво приватним акціонерним товариствомКвіти Львовабагатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 127 (номер 5 на генплані) (додаються).
2. Приватному акціонерному товариствуКвіти Львова“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.Львівський міський голова А. Садовий


                   Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 29.08.2016 № 772

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво приватним акціонерним товариством
Квіти Львовабагатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
на вул. Стрийській, 127 (номер 5 на генплані)

1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво приватним акціонерним товариством “Квіти Львовабагатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 127 (номер 5 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – приватне акціонерне товариство Квіти Львова, 79017, м. Львів, вул. К. Левицького, 55.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 127 (номер 5 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування обєктам. Львів, вул. Стрийська, 127.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 05.06.2015 за № С-3036 (терміном на 10 років, для обслуговування гуртожитку та багатоповерхового житлового будинку); витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.08.2015 № НВ-4602445372015.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,9311 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Сихівського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники обєкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 127 (номер 5 на генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 1,9311 га.
1.10.2. Площа забудови – 662,53 кв. м.
1.10.3. Площа житлового будинку – 4944,10 кв. м.
1.10.4. Загальна площа квартир – 2702,64 кв. м.
1.10.5. Площа квартир – 2585,22 кв. м.
1.10.6. Площа літніх приміщень – 117,42 кв. м.
1.10.7. Житлова площа квартир – 1309,54 кв. м.
1.10.8. Площа вбудованих приміщень громадського призначення – 717,80 кв. м.
1.10.9. Будівельний об’єм – 15788,72 куб. м.
1.10.10. Кількість квартир – 48.
1.10.11. Поверховість – 10.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 33,50 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 31,15 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 373 особи на 1 га.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 127 (номер 5 на генплані) проводити у межах відведеної земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 05.06.2015 за № С-3036 (терміном на 10 років, для обслуговування гуртожитку та багатоповерхового житлового будинку) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН Б.2.2-9-2009 “Громадські будинки і споруди. Основні положення“, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 127. Дотримуватись містобудівних засад до забудови земельної ділянки на вул. Стрийській. Звернути увагу на об’ємно-планувальне вирішення проектованого житлового будинку, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідних частин з дотриманням ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення“.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм прилеглої території. Проектом передбачити нормативне розміщення гостьових автостоянок відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязкупідїзди та підходи до проектованого обєкта – з боку вул. Проектованої та через заїзд з вул. К. Мікльоша. Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельна ділянка на вул. Стрийській, 127 знаходиться поза межами території історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління архітектури Ю. Чаплінський