УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1414


від 12/21/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Центр розвитку нерухомості“ готелю з адміністративно-торговими приміщеннями з підземним паркінгом та даховою котельнею на пл. А. Міцкевича, 9 у м. Львові

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 07.02.2020 № 100
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Центр розвитку нерухомості“ від 11.12.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 11.12.2018 за № 2-36315/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на будівництво ТзОВ “Центр розвитку нерухомості“ готелю з адміністративно-торговими приміщеннями з підземним паркінгом та даховою котельнею на пл. А. Міцкевича, 9 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.12.2018 № НВ-4608237402018, Державний акт на право власності на земельну ділянку від 04.04.2005 серії ЯА № 422460, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 11.12.2018 № 148957630, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Центр розвитку нерухомості готелю з адміністративно-торговими приміщеннями з підземним паркінгом та даховою котельнею на пл. А. Міцкевича, 9 у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Центр розвитку нерухомості“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 21.12.2018 № 1414

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво готелю з адміністративно-торговими
приміщеннями з підземним паркінгом та даховою котельнею
на пл. А. Міцкевича, 9 у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на пл. А. Міцкевича, 9.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Центр розвитку нерухомості, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,109 га (кадастровий номер 4610136600:02:006:0007) – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
вид використання – для будівництва і обслуговування адміністративно-торгового центру;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Відповідно до генерального плану забудови міста, затвердженого ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 22,40 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 100 % (у межах історичної забудови, яка була демонтована на даній земельній ділянці).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного обєкта не вимагається.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво готелю з адміністративно-торговими приміщеннями з підземним паркінгом та даховою котельнею на пл. А. Міцкевича, 9 у м. Львові) запроектувати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136600:02:006:0007).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка (кадастровий номер 4610136600:02:006:0007) розташована у центральній частині міста у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста та території, взятої під охорону ЮНЕСКО. Проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог управління охорони історичного середовища (висновок управління охорони історичного середовища від 02.06.2017 № 04/1446).
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський