УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення427


від 05/19/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Львівська інвестиційна компанія“ комплексу житлових будинків “Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (будинок П5 згідно з генпланом)Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“ (зареєстроване у Львівській міській раді 14.03.2017 за № 2-6197/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками для будівництва комплексу житлових будинків “Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (будинок П5 згідно з генпланом), беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 07.08.2015 № 41910160, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.03.2015 № НВ-4602005312015, рішення виконавчого комітету від 12.08.2016 № 702 “Про затвердження переможця інвестиційного конкурсу із залучення інвестора для будівництва дошкільного навчального закладу та багатоквартирних житлових будинків на вул. Малоголосківській“ та від 13.10.2016 № 924 “Про затвердження укладеного інвестиційного договору на будівництво дошкільного навчального закладу та багатоквартирних житлових будинків“, ухвалу міської ради від 15.09.2016 № 934 “Про затвердження проекту інвестиційного договору будівництва дошкільного навчального закладу та багатоквартирних житлових будинків“, інвестиційний договір від 30.09.2016 № 2, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“ комплексу житлових будинків “Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (будинок П5 згідно з генпланом) (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.05.2017 № 427

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Львівська інвестиційна компанія“ комплексу житлових будинків
“Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській
(будинок П5 згідно з генпланом)
1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“ комплексу житлових будинків “Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (будинок П5 згідно з генпланом).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“, 79005, м. Львів, вул. Ю. Романчука, 15.
1.3. Наміри забудови – будівництво комплексу житлових будинків “Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (будинок П5 згідно з генпланом).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Малоголосківська.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 07.08.2015 № 41910160, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.03.2015 № НВ-4602005312015.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,7000 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015 № 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) – будівництво комплексу житлових будинків “Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (будинок П5 згідно з генпланом):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,7000 га
1.10.2. Площа забудови будинку – 541,16 кв. м
1.10.3. Загальна площа будинку – 4945,00 кв. м, у тому числі:
1.10.3.1. Квартир будинку – 3143,50 кв. м
1.10.3.2. Громадської функції будинку – 190,50 кв. м
1.10.3.3. Паркінгу – 990,00 кв. м, у тому числі:
1.10.3.3.1. Відкритого типу – 186,00 кв. м
1.10.3.3.2. Стлобатна частина – 296,00 кв. м
1.10.3.3.3. Підземний паркінг – 508,00 кв. м
1.10.3.4. Приміщень загального користування будинку – 588,30 кв. м
1.10.3.5. Технічні приміщення – 32,70 кв. м
1.10.4. Кількість квартир – 50
1.10.5. Будівельний об’єм – 18325,50 куб. м
1.10.6. Поверховість – 9 та цокольний
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – будинку П5 – 37,50 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 55,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 450 людей на 1 га
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – будівництво комплексу житлових будинків “Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (будинок П5 згідно з генпланом) передбачити у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 07.08.2015 № 41910160) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН Б.2.2-9-2009 “Громадські будинки і споруди. Основні положення“, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого комплексу житлових будинків “Північний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (будинок П5 згідно з генпланом). Дотримуватись містобудівних засад до забудови земельної ділянки на вул. Малоголосківській. Звернути увагу на об’ємно-планувальне вирішення проектованого житлового будинку, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідних частин з дотриманням ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення“.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 № 58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у спорудах підземного простору та приведення їх до готовності в нормативний час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм прилеглої території. Проектом передбачити нормативне розміщення гостьових автостоянок відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – підїзди та підходи до проектованого обєкта – з боку вул. Малоголосківської. Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельна ділянка на вул. Малоголосківській знаходиться поза межами території історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинків тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський