УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення896


від 08/10/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Захаревич М. О. багатоквартирного житлового будинку з офісними приміщеннями та підземними автостоянками на вул. Пасічній, 25-А зі знесенням існуючого житлового будинку
Розглянувши звернення громадянки Захаревич Марти Олегівни від 01.08.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 01.08.2018 за № З-З-72934/АП-З-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з офісними приміщеннями та підземними автостоянками на вул. Пасічній, 25-А зі знесенням існуючого житлового будинку, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.08.2018 № 133175500, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 10.06.2016 № 61117167, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.08.2018 № НВ-4607469952018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянкою Захаревич Мартою Олегівною багатоквартирного житлового будинку з офісними приміщеннями та підземними автостоянками на вул. Пасічній, 25-А зі знесенням існуючого житлового будинку (додаються).
2. Громадянці Захаревич Марті Олегівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 10.08.2018 № 896

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з офісними приміщеннями та підземними автостоянками
на вул. Пасічній, 25-А зі знесенням існуючого житлового будинку

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Пасічній, 25-А.
1.2. Інформація про замовникагромадянка Захаревич Марта Олегівна, м. Львів, вул. Медової Печери, 27/58.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0902 га (кадастровий номер 4610137200:05:005:0049) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 02.08.2018 № НВ-4607469952018;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1 зона садибної житлової забудови з допустимим видом забудовибагатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів включно (протокол містобудівної ради від 27.07.2018 № 12) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.09.2017 № 833.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 22,40 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до протоколу містобудівної ради від 27.07.2018 № 12.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 56,00 % (відповідно до протоколу містобудівної ради від 27.07.2018 12).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 750 люд./га (відповідно до протоколу містобудівної ради від 27.07.2018 № 12).
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з офісними приміщеннями та підземними автостоянками на вул. Пасічній, 25-А зі знесенням існуючого житлового будинку) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з дотиком частини будівлі до червоної лінії вул. Пасічної та з відступом від існуючої забудови з північної сторони – 10,00 м, з південної сторони – 6,00 м, зі східної сторони – 12,00 м - 21,00 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:05:005:0049).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектним рішенням врахувати вимоги зонінгу Личаківського району, детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.09.2017 № 833, та містобудівної ради (протокол від 27.07.2018 № 12) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Пасічній, 25-А (кадастровий номер 4610137200:05:005:0049) знаходиться по межі історичного ареалу міста. У випадку, передбаченому чинним законодавством, розробити та погодити у встановленому законом порядку історико-містобудівне обгрунтування. Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський