УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення348


від 04/12/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Руставелі 7'я“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Шота Руставелі, 7-Я зі знесенням існуючих споруд

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому від 17.04.2020 № 348
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.04.2019 № 348'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Руставелі 7'я“ від 01.04.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 08.04.2019 за № 2-10971/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючої будівлі під літерою “А“ та господарської споруди на вул. Шота Руставелі, 7, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 05.12.2018 № 148141860, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 01.11.2018 за № Л-2655, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 17.02.2016 № 53406005, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2018 № НВ-4607896192018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Руставелі 7'ябагатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Шота Руставелі, 7-Я зі знесенням існуючих споруд (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Руставелі 7'я“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови С. БабакДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 12.04.2019 № 348


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом на вул. Шота Руставелі, 7-Я
зі знесенням існуючих споруд

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Шота Руставелі, 7-Я.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Руставелі 7'я“, м. Львів, вул. Шота Руставелі, 7.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1355 га (кадастровий номер 4610137200:02:001:0061) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
вид використання – будівництво та обслуговування будівлі змішаного використання: з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2018 № НВ-4607896192018;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2зона центру ділової, громадської діяльності районного (місцевого) значення відповідно до рішення виконавчого комітету від 30.06.2017 № 574 “Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. О. Архипенка, вул. Шота Руставелі, пл. Є. Петрушевича“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 32,00 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 37 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 650 люд./га.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 3,0 м до червоної лінії вул. Шота Руставелі;
- 28,0 м до існуючого будинку з північно-східної сторони;
- 6,0 м до існуючих нежитлових будівель з південно-східної сторони;
- з блокуванням до існуючого будинку з північно-західної сторони.
Об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Шота Руставелі, 7-Я зі знесенням існуючих споруд) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм, у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:02:001:0061).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка на вул. Шота Руставелі, 7-Я розташована у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог діючих державних будівельних норм та Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про охорону культурної спадщини“.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити його у встановленому законодавством порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
Проектом врахувати охоронні зони будинків-пам’яток архітектури на вул. Шота Руставелі, 18, 20, 22, 24 і на вул. О. Архипенка, 8, 10 та забезпечити мінімальні відстані згідно з чинним законодавством.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – охоронна зона кабелів зв’язку – 0,6 м; охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,5 м. При потребі виконати перенесення інженерних мереж.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський