УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення880


від 09/30/2016

Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради та його структури

Зміни
згідно з рішеннями виконкому 259-2018; 520-2019; 887-2019
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.09.2016 № 880' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 14.06.2019 ]......Рішення' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 20.09.2019 ]......Рішення'
Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 24.09.2021 № 832
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 24.09.2021 ]......Рішення'


Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити:
1.1. Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (додаток 1).
1.2. Структуру управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (додаток 2).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 23.04.2010 № 447 Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради та його структури“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 30.03.2015 № 243 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.04.2010 № 447“.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.
Перший заступник
міського голови В. Пушкарьов
Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.09.2016 № 880

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення Львівської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, утвореним відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим Львівському міському голові, першому заступнику міського голови.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: 79000, м. Львів, вул. В. Стефаника, 4.
2. Основні завдання

2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.
2.2. Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з цивільним захистом на території м. Львова.
2.3. Участь в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2.4. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.
2.5. Здійснення разом з іншими виконавчими органами інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення бази даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
2.6. Участь у розгляді міською радою та її виконавчим комітетом питань з цивільного захисту і техногенної безпеки щодо запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.
2.7. Звернення до Львівського міського голови щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства України у сфері цивільного захисту.
2.8. Надання у встановленому порядку інформації спеціально уповноваженим та правоохоронним органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, для притягнення їх до відповідальності згідно з законодавством України.
2.9. Забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.
2.10. Координація діяльності сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
2.11. Здійснення у межах своїх повноважень збору, накопичення, обробки, аналізу і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на адміністративній території Львівської міської ради.
2.12. Забезпечення оповіщення керівного складу, органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, населення міста про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.
2.13. Підготовка та надання відповідним органам пропозицій щодо:
2.13.1. Проектів державних, регіональних і місцевих програм удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
2.13.2. Вдосконалення законодавства у сфері цивільного захисту.
2.13.3. Включення до проекту міського бюджету м. Львова витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
2.13.4. Розподілу коштів резервного фонду міського бюджету м. Львова для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2.13.5. Складу та оснащення сил і засобів Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
2.13.6. Створення спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та формувань.
2.13.7. Утворення та складу спеціальної комісії і штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, участь у їх роботі.
2.14. Участь у:
2.14.1. Прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території та об’єктах міста.
2.14.2. Проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій.
2.14.3. Організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які проводяться силами Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
2.14.4. Впровадженні у практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації
2.14.5. Здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації.
2.14.6. Розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій у особливий період.
2.14.7. Здійсненні антитерористичних заходів на території і об’єктах міста.
2.15. Організація та здійснення контролю за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
2.16. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів управління та суб’єктів господарювання комунальної форми власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
2.17. Сприяння під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту.
2.18. Організація роботи з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль стану утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.
2.19. Спільно з департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, Головним управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області:
2.19.1. Участь у перевірках готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до виконання покладених на них завдань.
2.19.2. Підготовка розрахунків для формування державного замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
2.19.3. Підготовка пропозицій щодо потреби у засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
2.20. Організація накопичення, зберігання та своєчасна видача засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області під час загрози виникнення або виникнення аварій на хімічно-небезпечних об’єктах.
2.21. Організація роботи розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.
2.22. Організація та забезпечення роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
2.23. Планування та координація роботи з формування страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.
2.24. Організація роботи із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення.
2.25. Організація роботи міської комісії з питань евакуації.
2.26. Забезпечення отримання та доведення до виконавчих органів міської ради розпоряджень про переведення Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області у вищі ступені готовності.
2.27. Погодження проведення заходів з використанням феєрверків, піротехнічних засобів і вибухових речовин.
2.28. Залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області згідно з планами взаємодії, а також окремих фахівців – за погодженням з їх керівниками.
2.29. Заслуховування інформації суб’єктів господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту.
2.30. Залучення до обстежень будівель, споруд і територій фахівців інших спеціалізованих закладів для отримання висновків їх технічного стану і рівня загроз.
3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова, у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований Львівському міському голові, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять:
3.2.1. Відділ планування та дій у надзвичайних ситуаціях.
3.2.2. Відділ захисту населення і територій.
3.3. Керівництво відділами здійснюють начальники відділів.
3.4. Заступника начальника управлінняначальника відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
3.5. Заступник начальника управлінняначальник відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях виконує обов’язки начальника управління у разі відсутності останнього.
3.6. Начальника відділу захисту населення і територій призначає на посаду та звільняє з посади начальник управління.
3.7. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
3.8. Начальники відділів безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні та підзвітні.
3.9. Повноваження відділів управління та порядок їх діяльності визначаються окремими положеннями, які затверджує начальник управління за погодженням з першим заступником міського голови.
3.10. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.11. Начальник управління:
3.11.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, першим заступником міського голови за виконання покладених на управління завдань.
3.11.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.11.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.11.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.11.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.11.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім заступника начальника управління – начальника відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком заступника начальника управління-начальника відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях).
3.11.7. Для заступника начальника управління – начальника відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.11.8. Для начальника відділу захисту населення і територій та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.11.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням.
4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація питань цивільного захисту, визначених Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції,та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку м. Львова у сфері цивільного захисту, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
4.1.7. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
4.1.8. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
4.1.9. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.10. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.11. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.
4.1.12. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.13. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або іншою особоюна підставі виданої керівником довіреності.
4.1.14. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю у порядку, встановленому міською радою.
4.1.15. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.16. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах тощо, сприяти у межах компетенції їх проведенню.
6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
6.2. Кошторис управління затверджує Львівський міський голова або перший заступник міського голови за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівниками управління є посадові особи, службовці органів місцевого самоврядування та водій спецмашини, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис управління затверджує Львівський міський голова за погодженням з департаментом фінансової політики.
7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення В. Іваніцький


Додаток 2.doc