УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення205


від 03/17/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Девелоперська компанія “Квітка“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 зі знесенням існуючих будівель
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Девелоперська компанія “Квітка“ від 30.12.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 30.12.2016 за № 2-32891/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, з підземним паркінгом та зі знесенням існуючих будівель на вул. Д. Бортнянського, 23, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.11.2016 № 72222466, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.11.2016 № НВ-4604212522016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністюДевелоперська компанія Квітка багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю Девелоперська компанія Квітка“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.
Керуючий справами виконкому М. ЛитвинюкДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 17.03.2017 № 205

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
Девелоперська компанія Квітка багатоквартирного житлового
будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та
підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 зі знесенням
існуючих будівель

1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою відповідальністюДевелоперська компанія Квітка багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 зі знесенням існуючих будівель.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю Девелоперська компанія Квітка, 79024, м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 зі знесенням існуючих будівель.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта м. Львів, вул. Д. Бортнянського, 23.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.11.2016 № 72222466, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.11.2016 № НВ-4604212522016.
1.6. Площа земельної ділянки0,0981 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затверджений ухвалою міської ради від 21.05.2015 № 4657.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 зі знесенням існуючих будівель:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,0981 га
1.10.2. Площа забудови – 711,10 кв. м
1.10.3. Загальна площа будинку – 3855,85 кв. м, у тому числі:
1.10.3.1. Загальна площа квартир – 2334,75 кв. м
1.10.3.2. Площа підземного паркінгу – 571,60 кв. м
1.10.3.3. Площа технічних приміщень – 32,25 кв. м
1.10.3.4. Площа нежитлових приміщень – 137,20 кв. м
1.10.3.5. Площа магазину – 161,40 кв. м
1.10.3.6. Площа приміщень загального користування – 528,55 кв. м
1.10.3.7. Площа господарських комор – 74,50 кв. м
1.10.4. Житлова площа квартир – 1081,25 кв. м.
1.10.5. Загальний будівельний обєм – 13720,00 куб. м, у тому числі:
1.10.5.1. Вище позначки 0,000 м – 11853,50 куб. м
1.10.5.2. Нижче позначки 0,000 м – 1866,50 куб. м
1.10.6. Кількість квартир – 32
1.10.7. Поверховість – 6

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 23,00 м відповідно до історико-містобудівного обгрунтування, погодженого в управлінні охорони історичного середовища (лист від 06.12.2016 04-2853) та у департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 72,49 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – відповідно до п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 зі знесенням існуючих будівель) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.11.2016 № 72222466) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 зі знесенням існуючих будівель в історичному ареалі міста.
При проектуванні врахувати вимоги історико-містобудівного обгрунтування, розробленого товариством з обмеженою відповідальністю Нарольський і партнери“, погодженого в управлінні охорони історичного середовища (лист від 06.12.2016 № 04-2853) та у департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у сформоване архітектурно-містобудівне середовище.
Зберегти традиційний характер містобудівного середовища та елементи історичного міського ландшафту, пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму нової забудови з висотою існуючих сусідніх будинків, врахувати регенерацію історичного середовища.
Об’єкт запроектувати у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій та європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого обєкта на прилеглу територію.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 № 58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний час.
До початку здійснення будівельних робіт провести ремонт господарських будівель, які належать Львівському навчально-виховному комплексу школі-садку Арніка, до яких планується блокування будинку, відповідно до гарантійного листа, наданого департаменту гуманітарної політики (лист від 08.02.2017 № 2601-243).
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Д. Бортнянського, 23 потрапляють інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в увязці з благоустроєм вул. Д. Бортнянського з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). При замощенні тротуарів використовувати бетонні або кам’яні плити; біля стін будинку вирівнювати лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною бруківкою, дане замощення використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – підїзд до проектованого обєкта передбачити з боку вул. Д. Бортнянського.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для проектованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – проектований багатоквартирний житловий будинок на вул. Д. Бортнянського, 23 розміщений у межах історичного ареалу.
При будівництві будинку врахувати вимоги історико-містобудівного обгрунтування, розробленого товариством з обмеженою відповідальністю Нарольський і партнери“, погодженого в управлінні охорони історичного середовища (лист від 06.12.2016 № 04-2853) та у департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський