УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1224


від 11/09/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Парк Арена“ багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 121 та вул. Стрийській, 131
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Парк Арена“ від 05.11.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 05.11.2018 за № 2-31878/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 121, 131, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 27.02.2018 № 115555911, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.03.2017 № 81902389 та від 08.02.2017 № 79823472, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.07.2018 № НВ-4607373252018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Парк Арена“ багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 121 та вул. Стрийській, 131 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Парк Арена“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 09.11.2018 № 1224

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового комплексу
з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського
призначення на вул. Стрийській, 121 та вул. Стрийській, 131


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Стрийській, 121, вул. Стрийській, 131.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Парк Арена“, м. Львів, вул. Стрийська, 131.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,7034 га (кадастровий номер 4610136800:08:005:0073) – 03.15 для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування будівель змішаного використання відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.07.2018 № НВ-4607373252018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони районного рівня з допустимим видом забудови будівлі змішаного використання: з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поверхового розділення різноманітних видів використання. Житлові приміщення на 1-му поверсі не допускаються. Відповідно до протоколу архітектурно-містобудівної ради від 30.10.2018 № 16, плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 21.05.2009 № 2650 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Стрийської – Кільцевої дороги – проектованої вул. В. Вернадського (будівництва стадіону на вул. Стрийській – Кільцевій дорозі) та Концепції розвитку містобудівного комплексу південного району м. Львова“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 37,00 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 38 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 870 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 121 та вул. Стрийській, 131 запроектувати з відступом від червоної лінії: з північної сторони – 5,70 м, з південної сторони – 7,00 м, з західної сторони – 5,60 м та зі східної сторони – 6,60 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:08:005:0073).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району та протокол архітектурно-містобудівної ради від 30.10.2018 № 16 з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Стрийській, 121, вул. Стрийській, 131 (кадастровий номер 4610136800:08:005:0073) знаходиться поза межами території регулювання забудови міста.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський