УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення607


від 07/14/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво Національним університетом “Львівська політехніка“ студентського гуртожитку та трансформаторної підстанції ТП-6/0,4 кВ на вул. Відкритій, 1 біля гуртожитку № 10Розглянувши звернення Національного університету “Львівська політехніка“ від 06.07.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 11.07.2017 за № 2-17871/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва гуртожитку та трансформаторної підстанції ТП-6/0,4 кВ на земельній ділянці за адресою: м. Львів, вул. Відкрита, 1 біля гуртожитку № 10 Національного університету “Львівська політехніка“, беручи до уваги Державний акт на право постійного користування землею від 21.02.2001 серії ІІ-ЛВ №004815, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.04.2017 № НВ-4604909892017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво Національним університетом Львівська політехнікастудентського гуртожитку та трансформаторної підстанції ТП-6/0,4 кВ на вул. Відкритій, 1 біля гуртожитку № 10 (додаються).
2. Національному університету Львівська політехніка“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 14.07.2017 № 607

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво студентського гуртожитку та трансформаторної
підстанції ТП-6/0,4 кВ на вул. Відкритій, 1 біля гуртожитку № 10

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Відкритій, 1.
1.2. Інформація про замовника – Національний університет “Львівська політехніка“, 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання; категорія земель – землі житлової та громадської забудови відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.04.2017 № НВ-4604909892017.
Цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає містобудівній документації на місцевому рівні. Згідно з планом зонування територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 3840) зона Г-3 – зона вищих навчальних закладів.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 32,20 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 46 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для зони Г-3 гранична щільність населення не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво студентського гуртожитку та трансформаторної підстанції ТП-6/0,4 кВ на вул. Відкритій, 1 біля гуртожитку № 10) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) до прилеглої добудови.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)земельна ділянка на вул. Відкритій, 1 розміщена у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог управління охорони історичного середовища (лист від 16.02.2017 № 0004-323).
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування з врахуванням вимог затвердженого плану зонування Франківського району.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський