УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення880


від 10/02/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво ПП “Лев міста 2012“ комплексу закладів охорони здоров’я, реабілітаційного центру з готельними номерами, обслуговуючих будівель та об’єктів інженерного забезпечення на вул. В. Вернадського у м. Львові

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому від 28.01.2022 № 56
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 28.01.2022 ]......Рішення'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення управління земельних ресурсів департаменту містобудування від 21.09.2020 № 4-2403-29343, беручи до уваги ухвалу міської ради від 07.09.2020 № 6627 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та продаж права оренди земельної ділянки на вул. В. Вернадського на земельних торгах у формі аукціону“, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.09.2020 № 223861928, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.09.2020 № НВ-0005574662020, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво приватним підприємством “Лев міста 2012“ комплексу закладів охорони здоров’я, реабілітаційного центру з готельними номерами, обслуговуючих будівель та об’єктів інженерного забезпечення на вул. В. Вернадського у м. Львові (додаються).
2. Приватному підприємству “Лев міста 2012“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури.
2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.10.2020 880

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво комплексу закладів охорони здоров’я,
реабілітаційного центру з готельними номерами, обслуговуючих
будівель та об’єктів інженерного забезпечення
на вул. В. Вернадського у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. В. Вернадського.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “Лев міста 2012“, код ЄДРПОУ 38243971, 79031, м. Львів, вул. Стрийська, 61/49.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 4,6618 га (кадастровий номер 4610136800:08:005:0078) – 03.03 для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.09.2020 № НВ-0005574662020.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-5 лікувальні зони відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 31.08.2018 № 954 “Про затвердження проекту внесення змін до детального плану території у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проектованої вул. В. Вернадського“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах:
- 55,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів будівлі (готелю для відвідувачів);
- 25,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів будівлі (комплексу закладів охорони здоров’я, обслуговуючих будівель та об’єктів інженерного забезпечення).
Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“ та Львівським регіональним структурним підрозділом Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 36 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 15,00 м до червоної лінії вул. В. Вернадського;
- 5,00 м до червоної лінії вул. Л. Броварського;
- 0,00 м до червоної лінії вулиці проектованої з південної сторони.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 31.08.2018 № 954 “Про затвердження проекту внесення змін до детального плану території у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проектованої вул. В. Вернадського“.
Земельна ділянка на вул. В. Вернадського на земельній ділянці (кадастровий номер 4610136800:08:005:0078) розташована поза межами території регулювання забудови міста.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев