УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення293


від 04/16/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Інвест нові буд“ багатоповерхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням існуючих на ділянках споруд на вул. Повітряній, 78, 80, 82 у м. Львові

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішеннями виконкому 402-2021; 380-2022
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.04.2021 № 293' Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.04.2021 № 293'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення громадянки Стахів Любові Зіновіївни від 11.03.2021 (зареєстроване у Львівській міській раді 11.03.2021 за № З-С-20446/АП-2401), містобудівний розрахунок на нове будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням існуючих на ділянках споруд на вул. Повітряній, 78, 80, 82 у м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 07.12.2021 № 288830258, від 07.12.2021 № 288838994, від 17.05.2021 № 256768825 і від 17.05.2021 № 256764804, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.10.2021 № 281849178, від 04.03.2021 № 247024211 та від 30.10.2021 № 282110272, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Інвест нові буд“ багатоповерхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням існуючих на ділянках споруд на вул. Повітряній, 78, 80, 82 у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Інвест нові буд“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, рішення виконавчого комітету від 02.07.2021 № 558 “Про заходи щодо забезпечення збалансованого будівництва та розвитку соціальної інфраструктури на території міста Львова“, рішення виконавчого комітету від 13.05.2022 № 304 “Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади“, у т. ч. щодо влаштування підземного паркінгу з приміщеннями подвійного використання (укриттям на час небезпечної ситуації), та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою. Схему благоустрою розробити з врахуванням здійснення благоустрою прилеглої території з дитячим ігровим майданчиком, узгодивши його розташування з районною адміністрацією. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури.
2.5. Провести технічне обстеження прилеглих будинків із залученням незалежних експертів. У разі пошкодження їх міцності під час будівництва відновити технічний стан цих будинків.
2.6. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.7. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 16.04.2021 № 293

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво багатоповерхового житлового будинку
з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих на ділянках споруд на вул. Повітряній, 78, 80, 82
у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Повітряній, 78, 80, 82 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Інвест нові буд“, код ЄДРПОУ 43984415, 79041, м. Львів, вул. Городоцька, 225, офіс 111.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 0,0794 га, 0,0920 га, 0,0543 га, 0,1000 га (кадастрові номери 4610136300:06:013:0002, 4610136300:06:013:0016, 4610136300:06:013:0033 та 4610136300:06:013:0009) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 28,00 м.
8-ми поверхова частина житлового будинку – 28,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів будівлі;
7-ми поверхова частина житлового будинку – 22,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету даху;
6-ти поверхова частина житлового будинку – 19,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету даху;
2-во поверхова частина житлового будинку – 6,70 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету даху.
Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“ та Львівським регіональним структурним підрозділом Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 41,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 111 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 29,3 до існуючої будівлі зі східної сторони;
- 36,10 від 8-ми поверхової частини будівлі до існуючої будівлі зі східної сторони;
- 3,00 м – 5,10 м до червоної лінії вул. Повітряної;
- 21,10 м – 20,60 м до існуючої забудови з південної сторони;
- 8,50 м до існуючої нежитлової будівлі із західної сторони;
- 10,50 м до існуючої забудови з північної сторони;
- 20,20 м від 8-поверхової частини будівлі до існуючої забудови з північної сторони;
- 20,10 м від 6-поверхової частини будівлі до існуючої забудови з північної сторони.
Об’єкт (нове будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням існуючих на ділянках споруд на вул. Повітряній, 78, 80, 82) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельні ділянки на вул. Повітряній, 78, 80, 82 у м. Львові знаходяться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев