УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення499


від 06/09/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Аурум-Сіті“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 зі знесенням існуючих споруд
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Аурум-Сіті“ від 25.04.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.04.2017 за № 2-10589/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 зі знесенням існуючих споруд, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 21.03.2017 за № С-4380, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.05.2017 № НВ-4605021352017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Аурум-Сіті“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 зі знесенням існуючих споруд (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ Аурум Сіті“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 09.06.2017 № 499

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом
на вул. М. Пимоненка, 7 зі знесенням існуючих споруд


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 зі знесенням існуючих споруд.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Аурум-Сіті“, 79035, м. Львів, вул. М. Пимоненка, 7.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 зі знесенням існуючих споруд.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. М. Пимоненка, 7.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 21.03.2017 за № С-4380 (терміном на 10 років, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.05.2017 № НВ-4605021352017.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,3607 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови (02.03 – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку).
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Сихівського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 3840), зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової та громадської забудови.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 зі знесенням існуючих споруд:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 1,3607 га
1.10.2. Площа забудови – 1174,60 кв. м
1.10.3. Загальна площа квартир – 6184,20 кв. м
1.10.4. Житлова площа квартир – 2906,50 кв. м
1.10.5. Площа підземного паркінгу – 1046,30 кв. м
1.10.6. Площа житлового будинку – 10166,80 кв. м
1.10.7. Торгова площа – 358,80 кв. м
1.10.8. Площа технічних приміщень – 1009,30 кв. м
1.10.9. Будівельний об’єм – 35765,76 куб. м, у тому числі:
1.10.9.1. Вище відмітки 0,000 м – 31369,80 куб. м
1.10.9.2. Нижче відмітки 0,000 м – 4395,96 куб. м
1.10.10. Кількість квартир – 116
1.10.11. Поверховість – 9 + технічний

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 34,10 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 8,63 % (для даного будинку, відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 21.03.2017 за № С-4380 (терміном на 10 років, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 у кварталі багатоповерхової забудови.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у сформоване архітектурно-містобудівне середовище.
Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані об’єкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги наказу директора департаменту містобудування від 21.12.2016), передбачити можливість укриття проживаючого населення у спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на вул. М. Пимоненка, 7 потрапляють інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. М. Пимоненка з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського, дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. М. Пимоненка.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для проектованого житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський