УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення110


від 02/08/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію благодійною організацією благодійним фондом “Лабораторія соціального новаторства“ будівлі з розширенням під комплекс творчого центру дитини та юнацтва з трансформаторною підстанцією на вул. А. Мельника, 21 у м. Львові

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому від 26.02.2021 № 118
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.02.2019 № 110'


Остаточна редакція


Розглянувши звернення благодійної організації благодійного фонду “Лабораторія соціального новаторства“ від 23.01.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.01.2019 за № 2-1684/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок реконструкції будівлі з розширенням під комплекс творчого центру дитини та юнацтва на вул. А. Мельника, 21, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.10.2017 № 101829188 та від 19.10.2017 № 100867131, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.05.2018 № НВ-0001539552018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію благодійною організацією благодійним фондом “Лабораторія соціального новаторства“ будівлі з розширенням під комплекс творчого центру дитини та юнацтва з трансформаторною підстанцією на вул. А. Мельника, 21 у м. Львові (додаються).
2. Благодійній організації благодійному фонду “Лабораторія соціального новаторства“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.02.2019 № 110

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію будівлі з розширенням під комплекс
творчого центру дитини та юнацтва з трансформаторною
підстанцією на вул. А. Мельника, 21 у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. А. Мельника, 21.
1.2. Інформація про замовника – благодійна організація благодійний фонд “Лабораторія соціального новаторства“, 79016, м. Львів, вул. П. Війтовича, 9-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,5200 га (кадастровий номер 4610136900:02:002:0007) – 03.02 для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування дошкільного закладу відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.05.2018 № НВ-0001539552018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-3-1 – зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 18,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) та 21,00 м (до закінчення труби котельні).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 27 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція будівлі з розширенням під комплекс творчого центру дитини та юнацтва з трансформаторною підстанцією на вул. А. Мельника, 21) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм і правил з відступом від існуючої забудови з північно-західної сторони – 16,00 м та 28,00 м, з південно-східної сторони – 6,00 м та 20,50 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:02:002:0007), від червоної лінії вул. А. Мельника – 5,00 м. Врахувати вимоги ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)будівля, яка підлягає реконструкції, на вул. А. Мельника, 21 розташована у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог діючих будівельних норм і правил та вимог управління охорони історичного середовища відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мережзгідно з діючими будівельними нормами і правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський