УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення336


від 04/29/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ “Скайфол Компані“ багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Скнилівській, дачний кооператив “Урожай“, ділянки №№ 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135 у м. Львові
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Скайфол Компані“ від 11.02.2021 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.02.2021 за № 2-11925/АП-ШД-2401), техніко-економічне обгрунтування нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Скнилівській, дачний кооператив “Урожай“, ділянки №№ 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135 у м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 15.12.2020 № 237096578 та від 15.01.2021 № 240569201, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.12.2020 № НВ-4614820922020 та від 04.01.2021 № НВ-4615028582021, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Скайфол Компані“ багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Скнилівській, дачний кооператив “Урожай“, ділянки №№ 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135 у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Скайфол Компані“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, в т. ч. щодо влаштування нормативної кількості машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту, а також підземних контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 29.04.2021 № 336

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією
на вул. Скнилівській, дачний кооператив “Урожай“,
ділянки №№ 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135
у м. Львові


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Скнилівській, дачний кооператив “Урожай“, ділянки №№ 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Скайфол Компані“, м. Львів, вул. Зелена, 186.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,2441 га (кадастровий номер 4610136300:04:017:0374) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.12.2020 № НВ-4614820922020.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,0047 га (кадастровий номер 4610136300:04:017:0405) – 01.06 для колективного садівництва;
категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;
вид використання – для ведення садівництва відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.01.2021 № НВ-4615028582021.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до плану зонування Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу містобудівної ради від 24.11.2020 № 24.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – для секції № 1 на генплані – 31,80 м та для секції № 2 на генплані – 22,80 м та 19,80 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 39,80 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)571 люд./га.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 3,00 м до червоної лінії з північної сторони;
- 3,00 м до червоної лінії з північно-західної сторони;
- 6,00 м до червоної лінії з південно-західної сторони;
- 21,00 та 23,00 м до існуючої забудови з північної сторони;
- 35,00 та 35,90 м до існуючої забудови з південної сторони;
- 0,00 м до існуючої забудови зі східної сторони (блокування).
Об’єкт (нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Скнилівській, дачний кооператив “Урожай“, ділянки №№ 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135 у м. Львові) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Залізничного району з дотриманням діючих державних будівельних норм і правил.
Земельні ділянки на вул. Скнилівській, дачний кооператив “Урожай“, ділянки №№ 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135 у м. Львові знаходяться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами виконкому Н. Алєксєєва


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев