УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення20


від 01/05/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Савіцьким Р. Я. та Кулебою В. І. багатоквартирного житлового будинку на вул. Погулянці, 6, 8, 8-А у м. Львові

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішеннями виконкому 921-2020; 86-2021
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 09.10.2020 ]......Рішення' Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 05.01.2018 № 20'


Остаточна редакція


Розглянувши звернення громадянина Савіцького Руслана Ярославовича від 26.12.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 26.12.2017 за № З-С-114891/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва зблокованого житлового будинку на вул. Погулянці, 6, 8, беручи до уваги договір суборенди землі від 20.01.2016 та додаткову угоду до даного договору суборенди землі від 21.07.2020, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.03.2020 № НВ-4612816672020, від 21.05.2020 № НВ-4613187422020 та від 21.05.2020 № НВ-4613187532020, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянами Савіцьким Русланом Ярославовичем та Кулебою Валерією Іванівною багатоквартирного житлового будинку на вул. Погулянці, 6, 8, 8-А у м. Львові (додаються).
2. Громадянам Савіцькому Руслану Ярославовичу та Кулебі Валерії Іванівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Вважати рішення виконавчого комітету від 02.06.2017 № 471 “Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Савіцьким Р. Я. групи котеджів на вул. Погулянці, 6, 8 таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.01.2018 № 20

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Погулянці, 6, 8, 8-А у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Погулянці, 6, 8, 8-А у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Савіцький Руслан Ярославович, м. Львів, просп. Червоної Калини, 97/108; Кулеба Валерія Іванівна, м. Перемишляни Львівської області, вул. Польова, 3.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1563 га (кадастровий номер 4610137200:04:004:0055) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.03.2020 № НВ-4612816672020.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,0252 га (кадастровий номер 4610137200:04:004:0089) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.05.2020 № НВ-4613187532020.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,0370 га (кадастровий номер 4610137200:04:004:0071) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.05.2020 № НВ-4613187422020.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-2 – зона малоповерхової житлової квартирної забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу архітектурно-містобудівної ради від 22.06.2020 № 13.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 14,60 м - 15,90 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 31 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 425 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Погулянці, 6, 8, 8-А запроектувати з відступом від червоних ліній – 30,00 м.
Мінімальні відстані до існуючих будинків та споруд – з північної сторони – 10,00 м, із західної сторони – 30,00 м, з південної сторони – 15,00 м з дотриманням діючих будівельних норм.
Отримати згоду суміжного землекористувача на будівництво по межі земельної ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельні ділянки на вул. Погулянці, 6, 8, 8-А у м. Львові знаходяться у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог діючих державних будівельних норм та Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити його у встановленому законодавством порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський