УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення283


від 03/27/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Булою Л. Ф. торгівельного закладу з підземним паркінгом на вул. Стрийській, 284 у м. Львові
Розглянувши звернення громадянки Були Любомири Федорівни від 11.03.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 11.03.2020 за № З-Б-18452/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва торгівельного закладу з підземним паркінгом на вул. Стрийській, 284 у м. Львові, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2019 за № Ф-3147, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.03.2015 № 1187, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.03.2020 № НВ-4612826842020, від 19.03.2020 № НВ-4612826132020 і від 29.03.2019 № НВ-4609228332019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянкою Булою Любомирою Федорівною торгівельного закладу з підземним паркінгом на вул. Стрийській, 284 у м. Львові (додаються).
2. Громадянці Булі Любомирі Федорівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.03.2020 № 283

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво торгівельного закладу з підземним паркінгом
на вул. Стрийській, 284 у м. Львові


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Стрийській, 284.
1.2. Інформація про замовника – громадянка Була Любомира Федорівна, м. Львів, вул. Любінська, 152/61.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 0,0200 га, 0,0806 га (кадастрові номери 4610136900:09:009:0223, 4610136900:09:009:0022) – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0656 га (кадастровий номер 4610136900:09:009:0157) – 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.03.2020 № НВ-4612826842020 і від 19.03.2020 № НВ-4612826132020;
вид використання – обслуговування житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.03.2019 № НВ-4609228332019.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-1 – зона садибної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу архітектурно-містобудівної ради від 21.02.2020 № 5.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – до 25,50 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,0 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 2,5 м до червоної лінії вул. Стрийської зі сходу;
- 1,5 м до межі земельної ділянки із заходу.
Об’єкт (будівництво торгівельного закладу з підземним паркінгом на вул. Стрийській, 284 у м. Львові) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136900:09:009:0223, 4610136900:09:009:0022, 4610136900:09:009:0157).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)земельні ділянки розміщені поза межами зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, а також відповідно до діючих державних будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – охоронна зона кабелів зв’язку – 0,6 м; охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,5 м. При потребі виконати перенесення інженерних мереж.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев