УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення732


від 08/02/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Княжий Холл“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель та нежитлових приміщень на вул. Городоцькій, 64

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому від 03.04.2020 № 312
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.08.2019 № 732'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Княжий Холл“ від 26.07.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 26.07.2019 за № 2-23120/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель та нежитлових приміщень за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 64 – вул. С. Голубовича, б/а, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру від 13.05.2019 № НВ-4609654452019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 05.06.2019 № 169353744, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 27.05.2019 за № З-4162, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.10.2017 № 99316625 та від 04.10.2017 № 99312796, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Княжий Холл“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель та нежитлових приміщень на вул. Городоцькій, 64 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Княжий Холл“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.08.2019 № 732

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель
та нежитлових приміщень на вул. Городоцькій, 64


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Городоцькій, 64.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Княжий Холл“, 79016, м. Львів, вул. Городоцька, 64.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,9014 га (кадастровий номер 4610136300:02:001:0023) – 02.10 для будівництва багатоквартирного житлового будинку з обєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 13.05.2019 № НВ-4609654452019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2 – зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 29.01.2015 № 4286Про затвердження детального плану території району забудови, обмеженої вул. Т. Шевченка – вул. Городоцькою – вул. Залізничною“, та протоколу засідання № 8 архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 25.07.2019.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 24,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 9,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 495 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 0,00 м до червоної лінії вул. С. Голубовича;
- 0,00 м до існуючої забудови з південно-західної сторони (блокування до існуючого житлового будинку на вул. Одеській, 14);
- 20,00 м до існуючої забудови з південно-західної сторони (відстань від стін з вікнами житлових будинків на вул. Одеській, 14 та вул. Одеській, 16).
Об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель та нежитлових приміщень на вул. Городоцькій, 64) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136300:02:001:0023) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка на вул. Городоцькій, 64 розташована у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог діючих державних будівельних норм та Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про охорону культурної спадщини“.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити його у встановленому законодавством порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
Проектом врахувати розміщення поряд житлового будинку на вул. Кооперативній, 6/8 (пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 2443) та забезпечити мінімальні відстані згідно з чинним законодавством.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський