УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення548


від 05/25/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Гутник М. В. двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими торгово-офісними приміщеннями на вул. Господарській, 21, 21-В, 21-Г
Розглянувши звернення громадянки Гутник Марти Віталіївни від 16.05.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 16.05.2018 за № З-Г-43901/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими торгово-офісними приміщеннями на вул. Господарській, 21, 21-В, 21-Г, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.08.2017 № 95689393, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.08.2017 № НВ-4605566922017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянкою Гутник Мартою Віталіївною двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими торгово-офісними приміщеннями на вул. Господарській, 21, 21-В, 21-Г (додаються).
2. Громадянці Гутник Марті Віталіївні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 25.05.2018 № 548


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво двох багатоквартирних житлових будинків
з вбудованими торгово-офісними приміщеннями
на вул. Господарській, 21, 21-В, 21-Г

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Господарській, 21, 21-В, 21-Г.
1.2. Інформація про замовника – громадянка Гутник Марта Віталіївна, с. Пониковиця, Бродівський район, Львівська область.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0896 га (кадастровий номер 4610137500:05:001:0114) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.08.2017 № НВ-4605566922017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-5 – зона змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування від 02.05.2018 № 7.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 18,00 м, 18,50 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 45,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 495 люд./га.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими торгово-офісними приміщеннями на вул. Господарській, 21, 21-В, 21-Г запроектувати з відступом від червоних ліній зі східної та західної сторони – 0,00 м.
Мінімальні відстані до існуючих будинків з північно-східної сторони (будинок № 1 на генплані) – 7,50 м, з північної сторони (будинок № 2 на генплані) – 0,00 м, з південної сторони (будинок № 1 на генплані) – 8,00 м, (будинок № 2 на генплані) – 7,50 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:05:001:0114) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Господарській, 21, 21-В, 21-Г (кадастровий номер 4610137500:05:001:0114) знаходиться у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський