УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення473


від 06/02/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “ДКС Захід“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням існуючих споруд

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 01.06.2018 № 590
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.06.2017 № 473'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ДКС Захід“ від 12.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.01.2017 за № 2-610/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням існуючих споруд, беручи до уваги інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 31.03.2017 № 83991834, від 31.03.2017 № 83999226, від 31.03.2017 № 83998613 та від 31.03.2017 № 83985741, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “ДКС Захід“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням існуючих споруд (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ДКС Захід“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.06.2017 № 473


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“ДКС Захід“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованою
підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням
існуючих споруд


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “ДКС Захід“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням існуючих споруд.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “ДКС Захід“, м. Львів, вул. Дорога Кривчицька, 8-А.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням існуючих споруд.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів, вул. Солов’їна, 21, 21-А.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 31.03.2017 № 83991834, від 31.03.2017 № 83999226, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.11.2016 № НВ-4604303692016 та від 22.11.2016 № НВ-4604304092016.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,0878 га та 0,0770 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Залізничного району (ухвала міської ради від 21.05.2015 № 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням існуючих споруд:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,0878 га та 0,0770 га
1.10.2. Площа забудови – 885,51 кв. м
1.10.3. Площа житлового будинку – 7955,99 кв. м
1.10.4. Житлова площа – 2718,40 кв. м
1.10.5. Площа квартир – 5328,29 кв. м
1.10.6. Загальна площа квартир – 5963,57 кв. м
1.10.7. Загальна площа підземної автостоянки – 856,89 кв. м
1.10.8. Будівельний об’єм – 27160,07 куб. м, у тому числі:
1.10.8.1. Житлова частина – 23866,97 куб. м
1.10.8.2. Підземна автостоянка – 3293,10 куб. м
1.10.9. Поверховість – 8 поверхів з підземною автостоянкою та горищем
1.10.10. Кількість квартир – 97

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 30,70 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 44,70 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 180 людей на 1 га
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням існуючих споруд проводити у межах відведеної земельної ділянки (інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 31.03.2017 № 83991834 та від 31.03.2017 № 83999226) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН Б.2.2-9-2009 “Громадські будинки і споруди. Основні положення“, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованою підземною автостоянкою на вул. Солов’їній, 21, 21-А зі знесенням існуючих споруд. Дотримуватись містобудівних засад до забудови земельної ділянки на вул. Солов’їній, 21, 21-А. Звернути увагу на об’ємно-планувальне вирішення проектованого житлового будинку, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідних частин з дотриманням ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення“.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці з благоустроєм всієї ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – підїзди та підходи до проектованого обєкта – існуючі з боку вул. М. Кричевського. Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельна ділянка на вул. Солов’їній, 21, 21-А знаходиться поза межами території історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський