УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення891


від 08/10/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво обслуговуючим кооперативом “Житлово-будівельний кооператив “Виговського-29“ багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. І. Виговського, 29
Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Виговського-29“ від 30.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 30.07.2018 за № 2-21242/АП-З-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. І. Виговського, 29, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 27.06.2018 за № З-3082, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.08.2018 № НВ-46071461302018, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.11.2017 № 105124607 та від 27.11.2017 № 105124622, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво обслуговуючим кооперативом Житлово-будівельний кооператив Виговського-29 багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. І. Виговського, 29 (додаються).
2. Обслуговуючому кооперативу Житлово-будівельний кооператив Виговського-29“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 10.08.2018 № 891

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з підземним паркінгом та вбудованими громадськими
приміщеннями на вул. І. Виговського, 29

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. І. Виговського, 29.
1.2. Інформація про замовника – обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Виговського-29, 81555, Львівська область, Городоцький район, с. Косівець, вул. Комарянська, 4.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1185 га (кадастровий номер 4610136300:03:006:0041) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 27.06.2018 за № З-3082, терміном дії до 07.06.2023;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу містобудівної ради від 27.07.2018 № 4.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрахне вище 37,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до протоколу містобудівної ради від 27.07.2018 № 4.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 55,50 % (відповідно до протоколу містобудівної ради від 27.07.2018 4).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 1898,7 люд./га (відповідно до протоколу містобудівної ради від 27.07.2018 № 4).
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. І. Виговського, 29) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоних ліній міжквартальних проїздів – 0,50 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136300:03:006:0041).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги зонінгу Залізничного району та містобудівної ради (протокол від 27.07.2018 № 4) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. І. Виговського, 29 (кадастровий номер 4610136300:03:006:0041) знаходиться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва. Врахувати охоронну зону ТП-105.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський