УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1005


від 09/14/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “МС-МК 8“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській, 12-Б

Скасовано
згідно з рішенням виконкому від 12.06.2020 № 504
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про результати контролю за виконанням рішень виконавчого комітету в'

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “МС-МК 8“ від 30.08.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 30.08.2018 за № 2-24578/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській, 12-Б, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 01.08.2018 № 132800527, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 26.07.2018 за № Ш-4102, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.07.2018 № НВ-4607312222018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “МС-МК 8 багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській, 12-Б (додаються).


2. Товариству з обмеженою відповідальністю “МС-МК 8“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 14.09.2018 № 1005

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській, 12-Б

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Малоголосківській, 12-Б.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “МС-МК 8“, м. Львів, вул. Садова, 2-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,2600 га (кадастровий номер 4610137500:07:004:0027) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.07.2018 № НВ-4607312222018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 24.10.2013 № 2759.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 33,70 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 27,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській, 12-Б) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) до прилеглої добудови у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:07:004:0027) вул. Малоголосківської, відстань до червоної лінії з північно-західної сторони – 17,5 м, до існуючого будинку зі східної сторони – 17,5 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка розміщена у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, а також відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський