УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення48


від 01/18/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПрАТ “Квіти Львова“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. Стрийській, 195
Розглянувши звернення приватного акціонерного товариства “Квіти Львова“ від 03.01.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 03.01.2019 за № 2-226/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. Стрийській, 195, витяг про державну реєстрацію прав від 06.08.2012 № 35073154, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 20.12.2018 за № С-4611, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.01.2019 № 152238224, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.12.2018 № НВ-4608358902018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним акціонерним товариством “Квіти Львова“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. Стрийській, 195 (додаються).
2. Приватному акціонерному товариству “Квіти Львова“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 18.01.2019 № 48

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом
на вул. Стрийській, 195

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Стрийській, 195.
1.2. Інформація про замовника – приватне акціонерне товариство “Квіти Львова“, м. Львів, вул. К. Левицького, 55.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4420 га (кадастровий номер 4610136800:08:005:0075) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.12.2018 № НВ-4608358902018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-5 – зона змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови, відповідно до рішення виконавчого комітету від 31.08.2018 № 954 “Про затвердження проекту внесення змін до детального плану території у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проектованої вул. В. Вернадського“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 34,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,00 % для всієї забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 4610136800:08:005:0075).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. Стрийській, 195 запроектувати з відступом від червоної лінії з північно-західної сторони – 0,00 м.
Мінімальні відстані до існуючого будинку з південної сторони – 15,00 м та 20,00 м з врахуванням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:08:005:0075) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги рішення виконавчого комітету від 31.08.2018 № 954 “Про затвердження проекту внесення змін до детального плану території у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проектованої вул. В. Вернадського“ з дотриманням будівельних норм.
Земельна ділянка на вул. Стрийській, 195 (кадастровий номер 4610136800:08:005:0075) знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський