УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення689


від 08/05/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПАТ “Львівське автотранспортне підприємство – 14630“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Городницькій, 47 (7 черга будівництва)
Розглянувши звернення публічного акціонерного товариства “Львівське автотранспортне підприємство – 14630“ від 10.06.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 10.06.2016 за № 2-13329/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва “Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Городницькій, 47 (7 черга будівництва)“, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 01.04.2016 за № Ш-3804, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 07.04.2016 № 56913972, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво публічним акціонерним товариством Львівське автотранспортне підприємство – 14630“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Городницькій, 47 (7 черга будівництва) (додаються).
2. Публічному акціонерному товариствуЛьвівське автотранспортне підприємство – 14630“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.Львівський міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.08.2016 № 689

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво публічним акціонерним товариством “Львівське
автотранспортне підприємство – 14630“ багатоквартирного
житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель
на вул. Городницькій, 47 (7 черга будівництва)


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво публічним акціонерним товариством “Львівське автотранспортне підприємство 14630“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Городницькій, 47 (7 черга будівництва).
1.2. Інформація про замовникапублічне акціонерне товариствоЛьвівське автотранспортне підприємство – 14630“, 79019, м. Львів, вул. Городницька, 47.
1.3. Наміри забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Городницькій, 47 (7 черга будівництва).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування обєктам. Львів, вул. Городницька, 47.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкоюдоговір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 01.04.2016 за № Ш-3804 (терміном на 10 років, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови).
1.6. Площа земельної ділянки – 2,6662 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015 № 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники обєкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Городницькій, 47 (7 черга будівництва):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 2,6662 га.
1.10.2. Площа забудови – 843,30 кв. м.
1.10.3. Загальна площа будинку (з паркінгом) – 8067,63 кв. м.
1.10.4. Загальна площа квартир – 4947,75 кв. м.
1.10.5. Площа комерційних приміщень – 786,82 кв. м.
1.10.7. Будівельний об’єм вище відмітки 0,000 м – 26400 куб. м.
1.10.8. Будівельний об’єм нижче відмітки 0,000 м – 2500 куб. м.
1.10.9. Кількість квартир – 75.
1.10.10. Поверховість – 16.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 54 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 25 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від обєкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудовиоб’єкт (багатоквартирний житловий будинок на вул. Городницькій, 47 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (7 черга будівництва) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 01.04.2016 за № Ш-3804 (терміном на 10 років, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони)при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку на вул. Городницькій, 47 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (7 черга будівництва).
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у сформоване архітектурно-містобудівне середовище.
Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані обєкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від обєктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудбудівництво проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на вул. Городницькій, 47 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом потрапляють інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. Городницької та вул. Л. Бетховена з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського, дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязкупідїзди та підходи до проектованого обєкта передбачити з боку вул. Городницької та вул. Л. Бетховена.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для проектованого житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщинибудівництво житлового комплексу на вул. Городницькій, 47 зі знесенням існуючих будівель передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський