УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення926


від 10/13/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Дьоміною М. А. багатоквартирного житлового будинку на вул. Червоній, 17

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 19.06.2020 № 517
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'


Розглянувши звернення громадянки Дьоміної Марини Анатоліївни від 02.10.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 02.10.2017 за № З-Д-85581/АП-Ш-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Червоній, 17, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.10.2017 № 99417078 та від 31.08.2017 № 95953165, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.09.2017 № НВ-4605699442017 та від 25.04.2017 № НВ-4604981192017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянкою Дьоміною Мариною Анатоліївною багатоквартирного житлового будинку на вул. Червоній, 17 (додаються).
2. Громадянці Дьоміній Марині Анатоліївні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.10.2017 № 926

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Червоній, 17

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянкинове будівництво на вул. Червоній, 17.
1.2. Інформація про замовника – громадянка Дьоміна Марина Анатоліївна, м. Львів, вул. М. Драгана, 1/167.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1045 га (кадастровий номер 4610136900:03:003:0098) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.10.2017 № 99417078 та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.09.2017 № НВ-4605699442017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 та від 29.06.2017 № 2162.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – до 4 поверхів – не вище 14,20 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 24 % (згідно з містобудівним розрахунком та планом зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженим ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 та від 29.06.2017 № 2162).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) 495 люд./га (для 4 поверхів).
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на вул. Червоній, 17) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), з відступом від червоної лінії вул. Червоної – 50,00 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:03:003:0098). Заїзд до проектованого будинку передбачити у межах орендованої земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:03:003:0103, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 15.08.2017 за № Ф-3026, строком дії до 29.06.2022).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Червоній, 17 (кадастровий номер 4610136900:03:003:0103) знаходяться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський