УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1179


від 12/20/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПАТ “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд
Розглянувши звернення публічного акціонерного товариства “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“ від 13.12.2019 № 587 (зареєстроване у Львівській міській раді 13.12.2019 за № 2-38943/АП-З-2401), містобудівний розрахунок будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 12.12.2019 за № Л-2738, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.01.2014 № 16116275, від 13.01.2014 № 16026054, від 13.01.2014 № 16064705, від 14.01.2014 № 16100259, від 14.01.2014 № 16098562 та від 14.01.2014 № 16085489, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.12.2019 № НВ-4611857942019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво публічним акціонерним товариством “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд (додаються).
2. Публічному акціонерному товариству “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
2.5. Зберегти існуючі промислові будівлі заводу, які є пам’ятками архітектури (охоронний № 1576), на вул. Б. Хмельницького, 114-116 у м. Львові.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 20.12.2019 № 1179

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення, закладом перебування
дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею
та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116
у м. Львові зі знесенням існуючих споруд


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – публічне акціонерне товариство “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“, 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 2,0526 га (кадастровий номер 4610137200:08:002:0038) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва багатофункціонального житлового комплексу з вбудованими об’єктами громадського призначення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.12.2019 № НВ-4611857942019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5191 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – будівля № 1 (секції 3-А7, 3-А1, 3-А2) – до 20,60 м, будівлі №№ 2, 3 (секції 3-А3, 3-А4, 3-А5, 3-А6) – до 24,6 м, будівлі №№ 4, 5, 7 (секції 3-Б1, 3-Б2, 3-Б3, 3-Б4, 3-В5, 3-В6) – до 26,8 м, будівля № 6 (секції 3-В1, 3-В2, 3-В3, 3-В4) – до 29,6 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 44,0 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 575 люд./га.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 зі знесенням існуючих споруд) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:08:002:0038). Відстань до межі земельної ділянки з півночі – 1,00 м, відстань до існуючих споруд із заходу – 20,20 м, до червоних ліній вул. О. Ратича зі сходу – 0 м - 2,47 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка розміщена у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, а також відповідно до діючих державних будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев