УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1114


від 11/28/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПП “Тракт-Плюс“ двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями, підземним паркінгом та будівлею трансформаторної підстанції на вул. Біговій, 17
Розглянувши звернення приватного підприємства “Тракт-Плюс“ від 16.08.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.08.2016 за № 2-20056/АП-24), містобудівний розрахунок на будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями, підземним паркінгом та будівлею ТП на вул. Біговій, 17, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 28.01.2008 за № Л-679, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.08.2016 № НВ-4603876832016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво приватним підприємством “Тракт-Плюс“ двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями, підземним паркінгом та будівлею трансформаторної підстанції на вул. Біговій, 17 (додаються).
2. Приватному підприємству “Тракт-Плюс“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 28.11.2016 № 1114

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво приватним підприємством “Тракт-Плюс“
двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими
громадськими приміщеннями, підземним паркінгом та
будівлею трансформаторної підстанції на вул. Біговій, 17


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво приватним підприємством “Тракт-Плюс“ двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями, підземним паркінгом та будівлею трансформаторної підстанції на вул. Біговій, 17.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “Тракт-Плюс“, 79067, м. Львів, вул. Бігова, 17.
1.3. Наміри забудови – будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями, підземним паркінгом та будівлею трансформаторної підстанції на вул. Біговій, 17.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Бігова, 17.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 28.01.2008 за № Л-679 (для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.08.2016 № НВ-4603876832016.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,3510 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянкидля будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) – будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями, підземним паркінгом та будівлею трансформаторної підстанції на вул. Біговій, 17:
1.10.1. Будинок 2 (на генплані):
1.10.1.1. Площа забудови – 1050,00 кв. м.
1.10.1.2. Загальна площа будинку – 16075,00 кв. м.
1.10.1.3. Загальна площа квартир – 10491,15 кв. м.
1.10.1.4. Поверховість – 16.
1.10.1.5. Кількість квартир – 210.
1.10.1.6. Площа вбудованих приміщень – 650,00 кв. м.
1.10.1.7. Будівельний об’єм – 62751,24 куб. м.

1.10.2. Будинок 3 (на генплані):
1.10.2.1. Площа забудови – 1050,00 кв. м.
1.10.2.2. Загальна площа будинку – 16075,00 кв. м.
1.10.2.3. Загальна площа квартир – 10491,15 кв. м.
1.10.2.4. Поверховість – 16.
1.10.2.5. Кількість квартир – 210.
1.10.2.6. Площа вбудованих приміщень – 650,00 кв. м.
1.10.2.7. Будівельний об’єм – 60721,24 куб. м.

1.10.3. Будівля трансформаторної підстанції:
1.10.3.1. Площа забудови – 115,00 кв. м.
1.10.3.2. Загальна площа – 95,00 кв. м.
1.10.3.3. Будівельний об’єм – 400,00 куб. м.
1.10.3.4. Поверховість – 1.

1.10.4. Підземний паркінг:
1.10.4.1. Загальна площа – 6800,00 кв. м.
1.10.4.2. Будівельний об’єм – 30600,00 куб. м.
1.10.4.3. Місткість – 328 м/м.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель59,40 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 25,00 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)850 чол./га.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – багатоквартирні житлові будинки (№ 2 і № 3 на генплані), підземний паркінг та будівлю трансформаторної підстанції на вул. Біговій, 17 запроектувати у межах наданої земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 28.01.2008 за № Л-679 (для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.08.2016 № НВ-4603876832016), з врахуванням червоних ліній вул. Бігової, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – врахувати місце розміщення проектованих 16-поверхових житлових будинків. Надати проектним рішенням архітектурної виразності, запроектувавши будинки у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій; звернути увагу на об’ємно-просторове вирішення фасадів, архітектурне завершення, оформлення сходових кліток, лоджій та балконів.
Проектним рішенням ув’язати архітектурне вирішення фасадів будинку, що будується (№ 1 на генплані).
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудпроектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань із зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в увязці з благоустроєм вул. Бігової з влаштуванням внутрішньоквартальних проїздів, малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язкупідїзди та підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Бігової.
Для заїзду на ділянку виконати 180,00 м дорожнього покриття. Навколо ділянки влаштувати проїзд загальною довжиною 380,00 м відповідно до генерального плану забудови міста.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити розміщення автостоянок для постійного та тимчасового зберігання автомобілів мешканців проектованих будинків відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниділянка забудови на вул. Біговій, 17 знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський