УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення198


від 03/01/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Парк Новий Львів“ багатофункціональної будівлі з вбудованою автостоянкою, даховою котельнею та будівництво трансформаторної підстанції на вул. Панаса Мирного, 24

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 16.08.2019 № 785
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.03.2019 № 198'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Парк Новий Львів“ від 14.02.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 14.02.2019 за № 2-4104/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок на будівництво багатофункціональної будівлі з вбудованою автостоянкою, даховою котельнею та будівництво трансформаторної підстанції на вул. Панаса Мирного, 24, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.01.2019 № НВ-4608437332019, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 18.02.2019 № 156670125, договір суборенди від 07.09.2018, договір про внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 25.11.2015 за № С-4231 та у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, зареєстрований у Львівській міській раді 27.08.2018 за № С-4584, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Парк Новий Львів“ багатофункціональної будівлі з вбудованою автостоянкою, даховою котельнею та будівництво трансформаторної підстанції на вул. Панаса Мирного, 24 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Парк Новий Львів“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Вважати надані управлінням архітектури департаменту містобудування містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (нові) на вул. Панаса Мирного, 24 в м. Львові від 12.02.2016 № 33 такими, що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 01.03.2019 № 198

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатофункціональної будівлі з вбудованою
автостоянкою, даховою котельнею та будівництво
трансформаторної підстанції на вул. Панаса Мирного, 24

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Панаса Мирного, 24.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Парк Новий Львів“, м. Львів, вул. Ю. Федьковича, 51-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,3325 га (кадастровий номер 4610136800:01:009:0050) – 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
вид використання – для обслуговування адміністративного корпусу відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 11.01.2019 № НВ-4608437332019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона КС-6 – зона технопарків відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 № 691 “Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. Тернопільською, вул. Луганською, вул. Професора П. Буйка, вул. Панаса Мирного“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 35,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі), відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 № 691.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 74,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не вимагається.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатофункціональної будівлі з вбудованою автостоянкою, даховою котельнею та будівництво трансформаторної підстанції на вул. Панаса Мирного, 24) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:01:009:0050), з відступом 2,1 м від межі червоної лінії вул. Професора П. Буйка, з відступом 12,00 м від сусіднього будинку на вул. Панаса Мирного.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати відповідно до діючих будівельних норм.
Земельна ділянка на вул. Панаса Мирного, 24 (кадастровий номер 4610136800:01:009:0050) знаходиться у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський