УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1176


від 12/09/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням ТзОВ “Парк спейс“ існуючої будівлі готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у м. Львові

Первинна редакція

документ.docдокумент.docЗміни
згідно з рішенням виконкому від 22.11.2019 № 1091
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.12.2016 № 1176'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Парк спейс“ від 19.07.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.07.2019 за № 2-22244-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на реконструкцію з розширенням існуючої будівлі готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 у м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2019 № 174828679 та від 23.07.2019 № 174831953, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.04.2019 № НВ-46095001520119, протокол засідання № 15 архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 19.10.2017, історико-містобудівне обгрунтування реконструкції колишнього музею військ ПрикВО під готельний комплекс на вул. Лижв’ярській, 1 у м. Львові, погоджене начальником управління охорони історичного середовища від 26.10.2016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням товариством з обмеженою відповідальністю “Парк спейс“ існуючої будівлі готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Парк спейс“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. До початку будівельних робіт провести дослідження території забудови на предмет можливих поховань. У разі виявлення таких – провести ексгумацію у встановленому порядку та здійснити перепоховання.
2.3. Забезпечити належне вшанування пам’яті похованих шляхом встановлення міжконфесійної сакральної споруди.
2.4. Звернутися у відповідну інспекцію для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.11.2019 № 1091

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію існуючої будівлі готелю за рахунок прибудови
та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під багатофункціональний
готельний комплекс з підземною автостоянкою у м. Львові
у новій редакції:

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Лижв’ярській, 1.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Парк спейс“, 79019, м. Львів, вул. Хімічна, 4.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,0600 га (кадастровий номер 4610136600:07:001:0053) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва та обслуговування апарт-готелю) відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.04.2019 № НВ-4609500152019.
Функціональне призначення земельної ділянки – відповідно до генерального плану забудови міста, затвердженого ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924 – громадські центри та об’єкти та протоколу засідання № 15 архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 19.10.2017.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 34,00 м, відповідно до розробленого історико-містобудівного обгрунтування реконструкції колишнього музею ПрикВО під готельний комплекс на вул. Лижв’ярській, 1 у м. Львові.
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – реконструкцію існуючої будівлі готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у м. Львові запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136600:07:001:0053).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектована будівля розташована у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог діючих будівельних норм і правил та вимог управління охорони історичного середовища, відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Проектну документацію розробити на підставі проектної пропозиції переможця міжнародного архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо реконструкції з розширенням існуючої будівлі готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у м. Львові.
До початку будівельних робіт провести дослідження території забудови на предмет можливих поховань. У разі виявлення таких – провести ексгумацію у встановленому порядку та здійснити перепоховання.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами і правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев