УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1176


від 12/09/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію з розширенням ТзОВ “Апартготель“ існуючої будівлі готелю на вул. Лижв’ярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 22.11.2019 № 1091
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.12.2016 № 1176'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Апартготель“ від 21.11.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 21.11.2016 за № 2-28890/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на реконструкцію з розширенням існуючої будівлі готелю за рахунок надбудови під апарт-готель на вул. Лижв’ярській, 1 у м. Львові, беручи до уваги інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 14.06.2016 № 61380272, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на реконструкцію з розширенням товариством з обмеженою відповідальністю Апартготель існуючої будівлі готелю на вул. Лижвярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Апартготель“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
В. о. Львівського міського голови М. ЛитвинюкДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 09.12.2016 № 1176

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на реконструкцію з розширенням товариством з обмеженою
відповідальністю “Апартготель“ існуючої будівлі готелю на
вул. Лижвярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель

1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – реконструкція з розширенням товариством з обмеженою відповідальністю “Апартготель“ існуючої будівлі готелю на вул. Лижвярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Апартготель“, 79012, м. Львів, вул. Лижвярська, 1.
1.3. Наміри забудови – реконструкція з розширенням існуючої будівлі готелю на вул. Лижвярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – 79012, м. Львів, вул. Лижвярська, 1.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкоювідповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 “Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст“ у разі відсутності документів на право землекористування (при реконструкції об’єктів) містобудівні умови та обмеження можуть надаватися без цих документів.
1.6. Площа земельної ділянкине вимагається (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109).
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування будівлі готелю.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) реконструкція з розширенням існуючої будівлі готелю на вул. Лижвярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель:
1.10.1. Площа забудови – 1692,08 кв. м.
1.10.2. Загальна площа – 14413,18 кв. м.
1.10.3. Загальна площа апартаментів – 8386,70 кв. м.
1.10.4. Загальна площа приміщень громадського призначення – 440,50 кв. м.
1.10.5. Загальна площа підземної автостоянки – 1492,10 кв. м.
1.10.6. Корисна площа – 13304,80 кв. м.
1.10.7. Розрахункова площа – 10328,30 кв. м.
1.10.8. Будівельний обєм – 58814,21 куб. м, у тому числі:
1.10.8.1. Будівельний обєм вище відмітки ± 0,000 м 53706,85 куб. м.
1.10.8.2. Будівельний обєм нижче відмітки ± 0,000 м – 5107,36 куб. м.
1.10.9. Кількість апартаментів – 157.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 34,00 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – для цього об’єкта не встановлюється.
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – для цього об’єкта не встановлюється.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – реконструкцію з розширенням існуючої будівлі готелю на вул. Лижвярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) проектними рішеннями врахувати місце розміщення існуючої будівлі готелю у межах території Центрального парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, розміщеного у межах історичного ареалу міста, та висновки історико-містобудівного обгрунтування, погодженого в управлінні охорони історичного середовища (лист від 27.10.2016 № 04-2486). Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на архітектурне завершення в увязці з прилеглою забудовою. Проектований об’єкт повинен відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні будівель і споруд.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудпроектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм. Не допустити руйнування території парку (памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Львівського центрального парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького (ухвала від 23.10.2014 № 4017), який охороняється як національне надбання з особливим режимом охорони, відтворенням і використанням.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм території Центрального парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького. Не допустити пошкодження благоустрою території парку, а після виконання робіт з реконструкції відтворити пошкоджену територію та виконати роботи відповідно до вимог ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язкупідїзди та підходи до проектованого обєкта реконструкції використати існуючі з вул. Лижвярської.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівля готелю на вул. Лижвярській, 1 розташована на території Центрального парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, розміщеного у межах історичного ареалу міста. При проектуванні врахувати висновки історико-містобудівного обгрунтування, погодженого в управлінні охорони історичного середовища (лист від 27.10.2016 № 04-2486).
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський