УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1207


від 12/27/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ОСББ “Довга 30А“ трансформаторної підстанції для житлового будинку на вул. Довгій, 30-А
Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Довга 30А“ від 18.12.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 18.12.2019 за № 2-39451/АП-Ф-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на будівництво трансформаторної підстанції для житлового будинку на вул. Довгій, 30-А, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру від 14.01.2019 № НВ-0002588152019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.01.2019 № 152299848, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку “Довга 30А“ трансформаторної підстанції для житлового будинку на вул. Довгій, 30-А (додаються).
2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку “Довга 30А“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.12.2019 № 1207

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво трансформаторної підстанції
для житлового будинку на вул. Довгій, 30-А

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Довгій, 30-А.
1.2. Інформація про замовника – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Довга 30А“, м. Львів, вул. Довга, 30-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,2646 га (кадастровий номер 4610136800:02:005:0374) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 14.01.2019 № НВ-0002588152019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 6,0 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 37,9 % для всієї забудови земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:02:005:0374).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не вимагається.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво трансформаторної підстанції для житлового будинку на вул. Довгій, 30-А) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:02:005:0374). Відстань будівлі від меж земельної ділянки об’єкта проектування – 1,0 м, відстань від об’єкта проектування до червоної лінії – 36,5 м та 13,7 м від суміжної забудови.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати відповідно до діючих будівельних норм.
Об’єкт знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев