УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1107


від 10/12/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Древняк У. І. та Король С. І. багатоквартирних житлових будинків на вул. Вернигори, 23 зі знесенням існуючого житлового будинку
Розглянувши звернення громадянок Древняк Уляни Іванівни та Король Софії Іванівни від 04.10.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.10.2018 за № 3-Д-100627/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Вернигори, 23 зі знесенням існуючого житлового будинку, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2018 № НВ-4607516672018, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.08.2018 № 135065336 та від 21.08.2018 № 135065659, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 29.07.2005 № 7915629, реєстраційне посвідчення від 11.05.2002 серії КММ № 074525, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянками Древняк Уляною Іванівною та Король Софією Іванівною багатоквартирних житлових будинків на вул. Вернигори, 23 зі знесенням існуючого житлового будинку (додаються).
2. Громадянкам Древняк Уляні Іванівні та Король Софії Іванівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 12.10.2018 № 1107

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирних житлових будинків на
вул. Вернигори, 23 зі знесенням існуючого житлового будинку

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Вернигори, 23.
1.2. Інформація про замовника – громадянка Древняк Уляна Іванівна, м. Львів, вул. Генерала М. Тарнавського, 5/1; громадянка Король Софія Іванівна, м. Львів, вул. І. Рутковича, 12/10.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0575 га (кадастровий номер 4610136300:01:003:0004) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2018 № НВ-4607516672018;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – житловий будинок № 1 17,60 м, житловий будинок № 2 – 17,90 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 41,01 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 495 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирних житлових будинків на вул. Вернигори, 23 зі знесенням існуючого житлового будинку) запроектувати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136300:01:003:0004), відстань від краю будинку у рівні першого поверху до червоної лінії вул. Вернигори 4,60 м, відстань від виступу будинку у рівні 2-4 поверхів до червоної лінії вул. Вернигори 3,85 м та з примиканням до житлових будинків № 21 та № 25 на вул. Вернигори.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Обєкт знаходиться у межах історичного ареалу.
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський