УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення342


від 03/30/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво обслуговуючим кооперативом “Житлово-будівельний кооператив “Рідна садиба“ багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими комерційними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській
Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Рідна садиба“ від 21.03.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 22.03.2018 за № 2-8206/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими комерційними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській, беручи до уваги витяги з Державного земельного кадастру від 05.12.2017 № НВ-4606083842017, від 05.12.2017 № НВ-4606083522017, від 15.12.2017 № НВ-4606155822017 та від 15.12.2017 № НВ-4606156492017, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речового права від 11.12.2017 № 107095633, від 11.12.2017 № 107096102, від 26.12.2017 № 109036834 та від 26.12.2017 № 109024330, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво обслуговуючим кооперативом “Житлово-будівельний кооператив “Рідна садиба багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими комерційними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській (додаються).
2. Обслуговуючому кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Рідна садиба“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.03.2018 № 342

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудовано-прибудованими комерційними приміщеннями
та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Малоголосківській.
1.2. Інформація про замовникаобслуговуючий кооператив “Житлово-будівельний кооператив “Рідна садиба, ЄДРПОУ 40853471, м. Чернівці, вул. Олега Кошового, 57-В.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площами: 0,0663 га (кадастровий номер 4610137500:07:005:0197), 0,0646 га (кадастровий номер 4610137500:07:005:0184), 0,0646 га (кадастровий номер 4610137500:07:005:0183), 0,0657 га (кадастровий номер 4610137500:07:005:0198) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягів з Державного земельного кадастру від 05.12.2017 № НВ-4606083842017, від 05.12.2017 № НВ-4606083522017, від 15.12.2017 № НВ-4606155822017 та від 15.12.2017 № НВ-4606156492017.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914 (детальний план, затверджений рішенням виконавчого комітету від 18.08.2017 № 737).
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 28,10 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 54,3 % (детальний план, затверджений рішенням виконавчого комітету від 18.08.2017 № 737).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими комерційними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Малоголосківській) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610137500:07:005:0197, 4610137500:07:005:0184, 4610137500:07:005:0183, 4610137500:07:005:0198).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони памяток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони обєктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Об’єкт знаходиться поза межами регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони обєктів транспорту, звязку, інженерних комунікацій, відстані від обєкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський