УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення892


від 11/28/2014

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надає Львівська міська рада

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 12.03.2021 № 162
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 28.11.2014 № 892'


Відповідно до частини першої статті 8 Закону України “Про адміністративні послуги“, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, рішеннями виконавчого комітету від 23.10.2009 № 880 “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами), від 10.01.2014 № 1 “Про затвердження примірних інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами міської ради, та основних вимог до них“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надає Львівська міська рада:
1.1. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги – прийняття рішення про включення об’єкта (об’єктів) до переліку об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу (додаток 1).
1.2. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги – приватизація майна комунальної власності територіальної громади м. Львова на аукціоні (конкурсі) (додаток 2).
2. Управлінню комунальної власності департаменту економічної політики у разі внесення змін до відповідних законів чи інших нормативно-правових актів у термін, встановлений відповідним актом або не пізніше одного місяця після набрання ним чинності, у встановленому порядку подавати пропозиції про внесення змін до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.
           Відповідальний: начальник
           управління комунальної власності
           департаменту економічної політики.
3. Вважати такими, що втратили чинність:
3.1. Рішення виконавчого комітету від 30.12.2011 № 1096 “Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надає управління комунальної власності департаменту економічної політики через управління “Дозвільний офіс“.
3.2. Рішення виконавчого комітету від 23.03.2012 № 179 “Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 30.12.2011 № 1089, від 30.12.2011 № 1090, від 30.12.2011 № 1091, від 30.12.2011 № 1092, від 30.12.2011 № 1096, від 30.12.2011 № 1104, від 30.12.2011 № 1106, від 30.12.2011 № 1107 і від 30.12.2011 № 1108“.
3.3. Рішення виконавчого комітету від 19.10.2012 № 714 “Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надає управління комунальної власності департаменту економічної політики“.
3.4. Рішення виконавчого комітету від 02.08.2013 № 646 “Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 30.12.2011 № 1096 та від 19.10.2012 № 714“.
3.5. Пункт 3 рішення виконавчого комітету від 06.09.2013 № 720 “Про розгляд подання прокурора м. Львова від 19.07.2013 № 37-6366вих-13“.
3.6. Рішення виконавчого комітету від 02.12.2013 № 920 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.12.2011 № 1096“.
3.7. Рішення виконавчого комітету від 27.12.2013 № 1001 “Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 30.12.2011 № 1096 та від 19.10.2012 № 714“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.
Перший заступник
міського голови О. Синютка                   Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 28.11.2014 № 892


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –
прийняття рішення про включення об’єкта (об’єктів) до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу
1.
Суб’єкт надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)
Львівська міська рада


Центр надання адміністративних послуг
м. Львова (надалі – ЦНАП):
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),
м. Львів, 79006
понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.
середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год.
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год.
субота: 09.00 год. – 16.00 год.
телефон: 297-57-95
ел. пошта: [email protected]
http:// www.city-adm.lviv.ua
2.
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби – інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги1. Заява на ім’я начальника управління комунальної власності департаменту економічної політики (додатки 1, 2 до цієї інформаційної картки).
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
3. *Засвідчена копія установчого документа
суб’єкта звернення – юридичної особи.
4. *Копія договору оренди нерухомого майна (термін дії якого, зазначений у договорі оренди, не закінчився), засвідчена суб’єктом звернення.
5. Лист-згода балансоутримувача об’єкта на приватизацію об’єкта, затверджена виконавчим органом, до сфери управління якого належить балансоутримувач.
6. Оригінал інвентаризаційної справи на об’єкт приватизації, яка містить:
6.1. Технічний паспорт (додатково 2 копії, засвідчені видавцем).
6.2. Допоміжну таблицю.
6.3. Експлікацію.
6.4. Поверховий план.
6.5. Копію договору страхування.
7. *Копія попереднього договору про укладення у майбутньому з управлінням охорони історичного середовища охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини у разі належності об’єкта до пам’яток культурної спадщини, що підлягають приватизації, засвідчена суб’єктом звернення.
8. *Засвідчена суб’єктом звернення копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки).
9. Платіжний документ про внесення
плати за подання заяви – 8,5 грн., у т. ч. ПДВ, яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на розрахунковий рахунок 37183003003071 у ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625.
10.*Копія довідки з банку про відкриті поточні рахунки суб’єкта звернення, адреса банку, з якого будуть перераховуватися кошти, засвідчена
суб’єктом звернення.
11. Довідка органу Міністерства доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (для фізичних осіб).
12. Документ на право представлення інтересів суб’єкта звернення (нотаріально засвідчена довіреність), якщо документи подає уповноважена особа.
13. Документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу (згідно
з установчим документом) – для юридичних осіб.
14.*Два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про прийняття рішення щодо приватизації, засвідчені суб’єктом звернення – для юридичних осіб.
15. Довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств).
16. *Копія договору страхування орендованого майна, засвідчена суб’єктом звернення.
17. Довідка, видана балансоутримувачем орендованого майна, про відсутність заборгованості за умовами договору на відшкодування експлуатаційних витрат.

У разі приватизації майна суборендарем необхідно додати:
1. Документ про згоду орендаря (його вищого органу) на приватизацію об’єкта суборендарем (оригінал) з зазначенням характеристик об’єкта (поверховості, індексів і площі) з посиланням на технічний паспорт, номера та дати договору оренди, найменування або прізвища, імені, по батькові орендаря.
2. *Копію наказу про надання дозволу
на суборенду, засвідчену суб’єктом звернення.
3. *Копію договору суборенди, засвідчену суб’єктом звернення.

У разі приватизації гаража необхідно додати документ про погодження приватизації гаража з управлінням архітектури департаменту містобудування.

* Напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – підприємців, за наявності).

Пакет зазначених документів подається
у ЦНАП особисто (у т. ч. уповноваженим представником суб’єкта) або поштою.
3.
Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугуПослуга платна (за подання заяви – 8,5 грн., у т. ч. ПДВ, яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на розрахунковий рахунок 37183003003071 у ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625)
4.
Строк надання адміністративної послуги30 днів
5.
Результат надання адміністративної послугиУхвала міської ради про затвердження переліку
об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації способом викупу.

Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням відповідно до встановленого порядку.
6.
Можливі способи отримання відповіді (результату)Повідомлення про результат надсилається
суб’єкту звернення невідкладно у день надходження вихідного документа до ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

Отримання результату – особисто (у тому числі уповноваженим представником суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений законодавством України і прийнятний для суб’єкта звернення.
7.
Акти законодавства,
що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги
1. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)“.
2. Закон України “Про приватизацію державного майна“.
3. Закон України “Про охорону культурної спадщини“.
4. Закон України “Про перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації“.
5. Програма приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2012-2014 роки, затверджена ухвалою міської ради від 12.07.2012 № 1661.Додатки 1, 2 до додатка 1.doc


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –
прийняття рішення про включення об’єкта (об’єктів) до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу


№ з/п
Етапи опрацювання
заяви про надання адміністративної послуги
Структурні підрозділи виконавчого органу, відповідальні
за етап (дію, рішення);
відповідальна особа
Дія
(виконує, бере участь, погоджує, затверджує тощо)
Строки
виконання етапів
1
2
3
4
5
1.
Прийняття вхідного пакета документів про надання адміністративної послуги, перевірка комплектності, реєстрація у Центрі надання адміністративних послуг
м. Львова (надалі – ЦНАП)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день надход-ження
2.
Передача вхідного пакета документів працівнику управління комунальної власності департаменту економічної політики, відповідальному за діловодство, для накладення резолюції начальником управління
Загальний відділ адміністративно-господарського управління;
спеціаліст
Виконує
У перший день з дня надход-ження
3.
Накладення резолюції начальником управління, скерування заяви та пакета документів у відділ реформування власності; копії заяви – у відділи: контрольно-інвентаризаційний, фінансово-розрахунковий, юридичний, регулювання орендних відносин
Управління комунальної власності департаменту економічної політики;
начальник управління
Виконує
У перший день з дня надход-ження
4.
Накладення резолюції, скерування заяви та пакета документів головному спеціалісту відділу реформування власності
Відділ реформування власності управління комунальної власності;
начальник відділу
Виконує
На другий день з дня надход-ження
5.
Вивчення документів, перевірка комплектності та відповідності пакета документів встановленим вимогам.
У разі повного комплекту документів та відповідності документів встановленим вимогам підготовка листа постійній комісії комунального майна та власності міської ради про отримання заяви; у протилежному випадку підготовка листа заявнику про повернення документів з пропозицією про усунення порушень та про можливість подачі заяви після усунення порушень.
Відділ реформування власності
управління комунальної власності;
спеціаліст
Виконує
На третій день з дня надход-ження
6.
Проведення перевірки виконання заявником (орендарем, суборендарем) договірних зобов’язань та подання службової записки за підписом начальника відділу на ім’я начальника управління для скерування у відділ реформування власності про належне (неналежне) виконання заявником (орендарем, суборендарем) договірних зобов’язань.
З’ясування наявності судових спорів з заявником щодо орендних відносин чи
з інших підстав, що мають значення для прийняття рішення, та подання службової записки за підписом начальника відділу на ім’я начальника управління для скерування у відділ реформування власності.
Проведення перевірки відповідності договору оренди чинному на
час подання заяви законодавству, подання службової записки про результати перевірки
та про реагування заявника на пропозицію управління про приведення договору оренди (суборенди) до вимог законодавства
України.
Контрольно-інвентариза-
ційний відділ управління комунальної власності;
начальник
відділу,
фінансово-розрахунковий відділ
управління комунальної власності;
начальник
відділу,
юридичний відділ; начальник відділу,
відділ регулювання орендних відносин управління комунальної власності; начальник відділу
Виконує
На четвертий день з дня надход-ження
7.
Аналіз отриманих службових записок від контрольно-інвентаризаційного, фінансово-розрахункового, юридичного відділів та відділу регулювання орендних відносин, внесення інформації до бази даних отриманих заяв про включення об’єкта (об’єктів) до переліку об’єктів, що підлягають викупу.
Відображення отриманої інформації у листі до постійної комісії комунального майна та власності міської ради.
У разі отримання інформації про порушення істотних умов договору оренди (суборенди), які унеможливлюють включення об’єкта (обєктів) до переліку обєктів, що підлягають викупу, підготовка листа заявнику про повернення документів
з повідомленням про причини повернення заяви.
Відділ реформування власності
управління комунальної власності;
спеціаліст
Виконує
На п’ятий день з дня надход-ження
8.
Прийняття рішення про винесення питання про включення об’єкта оренди (суборенди) до переліку
об’єктів, що підлягають викупу, на розгляд міської ради. Скерування витягу з протоколу засідання постійної комісії комунального майна та власності міської ради до управління комунальної власності.
Постійна комісія комунального майна та власності міської ради; голова постійної комісії, секретар постійної комісії
Виконує
На десятий день з дня надход-ження
9.
Підготовка проекту ухвали міської ради про затвердження переліку обєктів, що підлягають приватизації способом викупу
Відділ реформування власності
управління комунальної власності;
спеціаліст
Виконує
На тринад-цятий день з дня надход-ження
10.
Візування проекту ухвали міської ради про затвердження переліку
об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу, у виконавчих органах міської ради
1. Начальник організаційного управління.
2. Начальник управління комунальної власності.
3. Начальник управлінняСекретаріат ради“.
4. Начальник юридичного управління.
5. Начальник управління охорони історичного середовища.
6. Голова районної адміністрації.
7. Директор департаменту економічної політики.
8. Перший заступник міського голови. 9. Голова постійної комісії комунального майна
та власності.
10. Секретар ради.
Забезпечує
На п’ятнад-цятий
день з дня надход-ження
11.
Включення проекту ухвали міської ради про затвердження переліку
об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу, до порядку денного пленарного засідання міської ради
Організаційний відділ
управління
“Секретаріат ради“;
спеціаліст
Виконує
На
сімнад-цятий
день з дня надход-ження
12.
Розгляд та прийняття ухвали міської ради про затвердження переліку
об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу
Львівська міська рада
Виконує
На вісімнад-цятий день з дня надход-ження
13.
Підписання ухвали міської ради про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу
Львівська міська рада
Виконує
На двадцять перший день з дня надход-ження
14.
Реєстрація ухвали міської ради про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу
Організаційний відділ
управління “Секретаріат ради“;
спеціаліст
Виконує
На двадцять другий день з дня надход-ження
15.
Виготовлення та засвідчення копії ухвали міської ради про затвердження переліку
об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу
Відділ організаційної роботи організаційного управління;
спеціаліст
Виконує
На двадцять третій день з дня надход-ження
16.
Оформлення пакета документів для видачі результату адміністративної послуги
Відділ реформування власності
управління комунальної власності;
спеціаліст
Виконує
На двадцять шостий день з дня надход-ження
17.
Підготовка і надіслання повідомлення про видачу результату адміністративної послуги
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
В 1-денний строк
з дня отримання відповід-ного результату адмініст-ративної послуги
18.
Видача результату адміністративної послуги
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день особистого звернення особи, але не пізніше
2-х місяців
з дня надіслання повідом-лення про видачу результату адмініст-ративної послуги
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги30 днів
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги (передбачена законодавством України)30 днів або на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги після надходження документа, що підтверджує внесення плати за її видачу (передбачена законодавством України)30 днів
Механізм оскарження результату надання адміністративної послугиВ адміністративному
або у судовому порядку
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
комунальної власності І. Свистун                   Додаток 2

Затверджено
рішенням виконкому
від 28.11.2014 № 892


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –
приватизація майна комунальної власності територіальної
громади м. Львова на аукціоні (конкурсі)
1.
Суб’єкт надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)
Львівська міська рада


Центр надання адміністративних послуг
м. Львова (надалі – ЦНАП):
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),
м. Львів, 79006
понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.
середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год.
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год.
субота: 09.00 год. – 16.00 год.
телефон: 297-57-95
ел. пошта: [email protected]
http:// www.city-adm.lviv.ua
2.
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби – інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги1. Заява на ім’я начальника управління комунальної власності департаменту економічної політики (додатки 1, 2 до цієї інформаційної картки).
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
3. Нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) – для юридичних осіб.
4. Довідка Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області про подану декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру – для фізичних осіб.
5. *Засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки).
6. Документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу (згідно з установчим документом) – для юридичних осіб.
7. Документ на право представлення інтересів заявника, якщо документи подає уповноважена особа (нотаріально засвідчена довіреність).
8. Платіжний документ про внесення плати за подання заяви – 17,00 грн., у т. ч. ПДВ (для юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625.
9. Документ про внесення грошових коштів (гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта (без ПДВ), які перераховуються управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625.
10. *Копія довідки з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого будуть перераховуватися кошти.
11. *Два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про прийняття рішення щодо участі у конкурсі, засвідчені заявником – для юридичних осіб.
12. Довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств).

* Напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності, за наявності); для фізичних осіб – складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Пакет зазначених документів подається
у ЦНАП особисто (у т. ч. уповноваженим представником суб’єкта) або поштою.
3.
Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугуПослуга платна.
17,00 грн., у т. ч. ПДВ (для юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625.
4.
Строк надання адміністративної послуги30 днів
5.
Результат надання адміністративної послугиЗатверджений управлінням комунальної власності департаменту економічної політики протокол засідання конкурсної/аукціонної комісій.
6.
Можливі способи отримання відповіді (результату)Результат стає відомим суб’єкту звернення як учаснику аукціону (відкритих торгів на конкурсі) невідкладно у день проведення аукціону (відкритих торгів на конкурсі).
За бажанням заявника отримання результату може відбутися особисто (у т. ч. уповноваженим представником суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений законодавством України і прийнятний для суб’єкта звернення.
7.
Акти законодавства,
що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги
1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
2. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)“.
3. Закон України “Про приватизацію державного майна“.
4. Закон України “Про охорону культурної спадщини“.
5. Закон України “Про перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації“.
6. Порядок продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни),
за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затверджений наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 439, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за № 753/21066.
7. Положення про конкурсну комісію з продажу майна, затверджене наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 439, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за № 753/21066.
8. Програма приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2012-2014 роки, затверджена ухвалою міської ради від 12.07.2012 № 1661.Додатки 1, 2 до додатка 2.docТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –
приватизація майна комунальної власності територіальної
громади м. Львова на аукціоні (конкурсі)з/п
Етапи опрацювання
заяви про надання адміністративної послуги
Структурні підрозділи виконавчого органу, відповідальні
за етап (дію, рішення);
відповідальна особа
Дія (виконує, бере участь, погоджує, затверджує тощо)
Строки виконання етапів
1
2
3
4
5
1.
Прийняття вхідного пакета документів про надання адміністративної послуги, перевірка комплектності, реєстрація у Центрі надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день
надход-ження
2.
Передача вхідного пакета документів працівнику управління комунальної власності департаменту економічної політики, відповідальному за діловодство, для накладення резолюції начальником управління
Загальний відділ адміністративно- господарського управління;
спеціаліст
Виконує
У перший день з дня
надход-ження
3.
Накладення резолюції начальником управління, скерування заяви та пакета документів у відділ реформування власності
Управління комунальної власності департаменту економічної політики;
начальник управління
Виконує
У перший день з дня
надход-ження
4.
Накладення резолюції, скерування заяви та пакета документів головному спеціалісту відділу реформування власності
Відділ реформування власності управління комунальної власності;
начальник відділу
Виконує
У перший день з дня
надход-ження
5.
Вивчення документів, перевірка комплектності та відповідності пакета документів встановленим вимогам, перевірка внесення заявником плати за подання заяви на участь в аукціоні (конкурсі) (реєстраційного внеску) та гарантійного внеску.
Для заяви на участь
в аукціоні:
у разі повного комплекту документів, відповідності документів встановленим вимогам, внесення необхідних платежів підготовка листа виконавцю аукціону про отримані заяви та проведення необхідних платежів; передача заяви та документів виконавцю аукціону.
У разі неповного комплекту документів чи невідповідності документів встановленим вимогам, невнесення необхідних платежів питання про участь заявника в аукціоні невідкладно виноситься на розгляд аукціонної комісії.
У разі прийняття аукціонною комісією рішення про недопуск заявника до участі в аукціоні вказане рішення невідкладно доводиться до відома заявника всіма доступними засобами комунікації (телефон, електронна пошта, пошта, телеграф)
Відділ реформування власності
управління комунальної власності;
головний спеціаліст
Виконує
На другий
день з дня
надход-ження
6.
Проведення аукціону, оголошення результатів аукціону. Підготовка протоколу аукціону. Підписання протоколу аукціону членами аукціонної комісії, виконавцем аукціону, переможцем аукціону.
Виконавець аукціону

управління комунальної власності;
голова аукціонної комісії
Виконує
На
Четвертий сьомий
день з дня
надход-ження
7.
Для заяви на участь
у конкурсі:
підготовка питання
про визначення складу учасників конкурсу на розгляд конкурсної комісії
Відділ реформування власності
управління комунальної власності;
головний спеціаліст
Виконує
На другий
день з дня
надход-ження
8.
Визначення складу учасників конкурсу на закритому засіданні конкурсної комісії
Управління комунальної власності;
голова
конкурсної
комісії
Виконує
На третій
день з дня
надход-ження
9.
Підготовка листа
за результатами визначення конкурсною комісією складу учасників конкурсу до виконавця відкритих торгів про склад учасників конкурсу та передача заяви і документів заявників виконавцю відкритих торгів конкурсу.
Підготовка листа та повідомлення заявнику всіма доступними засобами комунікації (телефон, електронна пошта, пошта, телеграф) у разі прийняття конкурсною комісією рішення про недопуск заявника до участі у конкурсі
Відділ реформування власності
управління комунальної власності;
головний спеціаліст
Виконує
На третій
день з дня
надход-ження
10.
Проведення відкритих торгів конкурсу, оголошення результатів конкурсу. Підготовка протоколу відкритих торгів конкурсу. Підписання протоколу відкритих торгів конкурсу членами конкурсної комісії, виконавцем відкритих торгів, переможцем конкурсу.
Виконавець відкритих торгів

управління комунальної власності;
голова конкурсної комісії
Виконує
На одинад-цятий чотирнад- цятий
день з дня
надход-ження
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги30 днів
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги (передбачена законодавством України)До 30 днів
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги після надходження документа, що підтверджує внесення плати за її надання (передбачена законодавством України)До 30 днів
Механізм оскарження результату надання адміністративної послугиВ адміністративному або у судовому порядку

Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
комунальної власності І. Свистун