УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення142


від 02/24/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Будімекс Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Будімекс Проект“ від 12.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.01.2017 за № 2-562/АП-24), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за № Ш-3891, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.11.2016 № 74343607, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.11.2016 № НВ-4604301822016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Будімекс Проектбагатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю Будімекс Проект“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.
Керуючий справами виконкому М. ЛитвинюкДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 24.02.2017 № 142

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Будімекс Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 2
з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Будімекс Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Будімекс Проект“, 81523, Львівська область, Городоцький район, с. Галичани, вул. Цвітна, 34.
1.3. Наміри забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів, вул. А. Лінкольна, 6.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкоюдоговір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за № Ш-3891 (для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами обслуговування на рівні першого поверху), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.11.2016 № 74343607.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,5553 га відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 25.10.2016 за № Ш-3891 (терміном на 10 років, для будівництва багатоквартирного житлового будинку з обєктами обслуговування на рівні першого поверху).
1.7. Цільове призначення земельної ділянкиземлі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності)генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування Шевченківського району м. Львова, затверджений ухвалою міської ради від 21.05.2015 № 4657.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,5553 га
1.10.2. Площа забудови – 1240,0 кв. м
1.10.3. Загальна площа будинку – 13200,0 кв. м, у тому числі:
1.10.3.1. Загальна площа квартир – 8600,0 кв. м
1.10.3.2. Площа громадських приміщень – 700,0 кв. м
1.10.3.3. Площа підземного паркінгу – 1750,0 кв. м
1.10.4. Кількість квартир – 162
1.10.5. Підземний паркінг – 50 м/м
1.10.6. Поверховість – 14

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 51 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)не менше 8,6 кв. м на людину (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6 запроектувати у межах відведеної земельної ділянки з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних та санітарних розривів, нормативної тривалості інсоляції та вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони)при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6.
Дотримуватись засад гармонійного поєднання нової забудови у забудові сформованого архітектурно-містобудівного середовища. Надати проектованому будинку архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідної частини. Будинок запроектувати у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій. Проектований обєкт повинен відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 № 58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікаційпри необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці з прилеглою територією з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо).
Окремим розділом розробити проект пішохідного бульвару зі східної сторони вул. А. Лінкольна (протокол містобудівної ради при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування) з врахуванням перспективного будівництва трамвайної колії.
Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язкупідїзди та підходи до проектованого обєкта існуючі – з вул. А. Лінкольна.
Передбачити круговий обїзд планованої забудови спеціальною рятувальною технікою.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць мешканців проектованого будинку для постійного зберігання автотранспорту; передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниділянка на вул. А. Лінкольна, 6-А знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населеннязабезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до ліфтових холів першого поверху об’єкта тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський