УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення592


від 07/10/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво гр. гр. Березюк Н. А., Подоляк З. Р., Дідух Н. М., Балух С. Ю. багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем на вул. Кондукторській, 26 у м. Львові
Розглянувши звернення громадянок Березюк Наталії Андріївни, Подоляк Зоряни Романівни, Дідух Наталії Мирославівни, Балух Світлани Юріївни від 29.05.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 03.06.2020 за № З-Б-24807/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем на вул. Кондукторській, 26 у м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.05.2019 № 167097882, від 18.05.2019 № 167094895, від 18.05.2019 № 167095239, від 18.05.2019 № 167098125, від 18.05.2019 № 167097754, від 18.05.2019 № 167094678, від 18.05.2019 № 167098007 і від 18.05.2019 № 167095059, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.04.2020 № НВ-4613025232020, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво громадянками Березюк Наталією Андріївною, Подоляк Зоряною Романівною, Дідух Наталією Мирославівною, Балух Світланою Юріївною багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем на вул. Кондукторській, 26 у м. Львові (додаються).
2. Громадянкам Березюк Наталії Андріївні, Подоляк Зоряні Романівні, Дідух Наталії Мирославівні, Балух Світлані Юріївні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“ та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 10.07.2020 № 592

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем
на вул. Кондукторській, 26 у м. Львові


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Кондукторській, 26 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – громадянки Березюк Наталія Андріївна, м. Львів, вул. Газова, 5-А/7; Подоляк Зоряна Романівна, м. Львів, вул. Кондукторська, 22; Дідух Наталія Мирославівна, м. Львів, вул. Є. Олесницького, 35/20; Балух Світлана Юріївна, м. Львів, вул. Кульпарківська, 130-А/29.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0719 га (кадастровий номер 4610136900:06:005:0060) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.04.2020 № НВ-4613025232020.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу архітектурно-містобудівної ради від 15.04.2020 № 8.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – до 19,35 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі, 16,0 м – до карнизної частини закінчення 5-го поверху. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 41,0 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 585 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- стилобатна частина будівлі по межі червоної лінії вул. Кондукторської зі сходу;
- 2,5 м від житлової частини будівлі до межі червоної лінії вул. Кондукторської зі сходу;
- 20,0 м від житлової частини будівлі до існуючого 3-поверхового житлового будинку на вул. Кондукторській, 21 зі сходу;
- 17,0 м від стилобатної частини будівлі до існуючого 2-поверхового житлового будинку на вул. Кондукторській, 23 зі сходу;
- 23,0 м до існуючого житлового будинку із заходу;
- 7,0 м до існуючого 2-поверхового житлового будинку на вул. Кондукторській, 22 з півночі;
- 9,0 м до існуючого 2-поверхового житлового будинку на вул. Кондукторській, 26 з півдня.
Об’єкт (нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем на вул. Кондукторській, 26 у м. Львові) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:06:005:0060).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка розміщена у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, а також відповідно до діючих державних будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – охоронна зона кабелів зв’язку – 0,6 м; охоронна зона водопроводу і каналізації – 3-5 м. При потребі виконати перенесення інженерних мереж.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев