УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення584


від 06/27/2019

Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Львівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 13.10.2017 № 903Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою удосконалення процесу прийняття управлінських рішень, прозорості роботи виконавчого комітету, а також забезпечення своєчасності оприлюднення та поширення рішень порядку денного, виконавчий комітет вирішив:
1. Внести зміни до Регламенту виконавчого комітету Львівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 13.10.2017 № 903:
1.1. Пункт 2.1 Регламенту доповнити таким змістом: “У своїй роботі виконавчий комітет керується Конституцією України, Законом УкраїниПро місцеве самоврядування в Україні“, Законом УкраїниПро доступ до публічної інформації та іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами Львівської міської ради, Статутом територіальної громади міста Львова та іншими нормативними актами та власними рішеннями та розпорядженнями.“
1.2. Пункт 2.3 Регламенту доповнити: Позачергове засідання виконавчого комітету не може проводитися у разі, якщо прийняття рішення на позачерговому засіданні не потребує негайного вирішення.
1.3. Пункт 2.11 змінити та викласти у такій редакції:
2.11. Відкритість роботи виконавчого комітету Львівської міської ради забезпечується шляхом:
2.11.1. Оприлюднення відповідальною посадовою особою організаційного управління порядків денних засідань, а також проектів рішень і прийнятих рішень, протоколів засідань через розміщення інформації на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
Порядок денний разом з проектами рішень оприлюднюється заздалегідь, але не пізніше трьох робочих днів до засідання виконавчого комітету.
2.11.2. Надсилання заздалегідь, але не пізніше трьох робочих днів до засідання виконавчого комітету відповідальною посадовою особою організаційного управління на електронні скриньки депутатів Львівської міської ради порядку денного разом з проектами рішень.
2.11.3. Транслювання засідань у мережі інтернет у режимі реального часу на сайті Львівської міської ради, а також забезпечення можливості здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів.“
1.4. Пункт 3.5 Регламенту змінити та викласти у такій редакції: Погоджений проект порядку денного засідання виконавчого комітету Львівської міської ради разом з копіями проектів рішень виконавчого комітету заздалегідь, але не пізніше З днів до засідання надсилається відповідальною посадовою особою організаційного управління членам виконавчого комітету та депутатам Львівської міської ради для ознайомлення і оприлюднюється на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
1.5. Пункт 3.10 Регламенту доповнити: на засідання виконавчого комітету Львівської міської ради не можуть вноситись додаткові питання у випадках, які не потребують невідкладного вирішення.
1.6. Пункт 3.11 Регламенту змінити та викласти у такій редакції: Вносити пропозиції про включення додаткових питань до порядку денного засідання виконавчого комітету Львівської міської ради можуть члени виконавчого комітету та/або депутати Львівської міської ради за умови, що вони належно обгрунтують, чим зумовлена невідкладність вирішення питання. Проект рішення виконавчого комітету з питання, яке вноситься додатково, може бути включено до порядку денного засідання лише за умови, що такий проект рішення був оприлюднений невідкладно після його підготовки, але не пізніше початку засідання виконавчого комітету.
Включення або виключення питань з порядку денного, поданого на розгляд виконавчого комітету, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.
1.7. Доповнити розділ четвертий пункт 4.13 таким змістом: “Підготовку проектів рішень виконавчого комітету здійснюють виконавчі органи та депутати Львівської міської ради.
У разі підготовки проекту рішеннярегуляторного актатакий готується відповідно до ухвали Львівської міської ради від 22.03.2018 3096 “Про затвердження Положення про реалізацію Львівською міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.
1.8. Пункт 4.40 Регламенту доповнити таким змістом: “депутати Львівської міської ради, які представляють інтереси виборців, при розгляді питань виконавчим комітетом мають гарантоване право на виступ з питань, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано.“
1.9. Пункт 4.41 Регламенту доповнити словами та в протоколіта викласти таким змістом: “Пропозиції та зауваження, висловлені під час обговорення (дебатів), фіксуються відео-, аудіозаписом та в протоколі для врахування їх при доопрацюванні проекту рішення.“
1.10. Пункт 4.53 Регламенту доповнити словами Депутат Львівської міської ради має право брати участь у роботі виконавчого комітету з правом дорадчого голосу з питань, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано, що обовязково повинно бути занесено у протокол засідання.“
2. Встановити, що організаційне управління виконує вимоги підпункту 2.11.1 пункту 2.11 після технічного вирішення ЛКП Міський центр інформаційних технологій можливості оприлюднювати на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради проекти рішень виконавчого комітету; порядки денні засідань виконавчого комітету разом з проектами рішень, які розглядатимуться під час конкретного засідання; протоколи засідань виконавчого комітету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.В. о. Львівського міського голови Г. Васьків