УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1408


від 12/21/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво Військовою прокуратурою Західного регіону України багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської, 22)
Розглянувши звернення Військової прокуратури Західного регіону України від 12.12.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.12.2018 за № 2-36380/АП-Ш-2401), містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.03.2018 № НВ-4606591882018, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.09.2018 № 137916348, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво Військовою прокуратурою Західного регіону України багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської, 22) (додаються).
2. Військовій прокуратурі Західного регіону України:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 21.12.2018 № 1408

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку для
військовослужбовців Військової прокуратури Західного
регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом
на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської, 22)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської, 22).
1.2. Інформація про замовника – Військова прокуратура Західного регіону України, 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 20.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1211 га (кадастровий номер 4610137500:01:002:0033) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – для будівництва житла для військовослужбовців;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.10.2017 № 973 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Клепарівської, вул. Батуринської, вул. Генерала О. Грекова, вул. Ветеранів“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 28,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі) відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.10.2017 № 973.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 38 % у межах земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:01:002:0033) відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.10.2017 № 973.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 720 люд./га відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.10.2017 № 973.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Батуринській, 2 (ріг вул. Клепарівської, 22) запроектувати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:01:002:0033), відстань від червоної лінії вул. Батуринської – 0 м та відстань від червоної лінії вул. Клепарівської – 0 м, з південної сторони до існуючої будівлі відстань 7,0 м, зі східної сторони до існуючої будівлі 9,0 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Обєкт знаходиться у межах історичного ареалу.
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський