УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1010


від 11/03/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Інжект“ багатоквартирного житлового будинку з об’єктами обслуговування у цокольному поверсі на вул. Пасічній, 133-А
Розглянувши звернення приватного підприємства “Інжект“ від 20.10.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 20.10.2017 за № 2-27406/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами обслуговування у цокольному поверсі на вул. Пасічній, 133-А, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.07.2017 № 92736501, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.05.2017 № НВ-4605118822017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством Інжектбагатоквартирного житлового будинку з об’єктами обслуговування у цокольному поверсі на вул. Пасічній, 133-А (додаються).
2. Приватному підприємству Інжект“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 03.11.2017 № 1010

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами
обслуговування у цокольному поверсі на вул. Пасічній, 133-А

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Пасічній, 133-А.
1.2. Інформація про замовникаприватне підприємство “Інжект“, 79066, м. Львів, вул. Пасічна, 133-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,8267 га (кадастровий номер 4610136800:04:003:0078) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 28.04.2017 за № С-4428, строком дії до 14.07.2026.
Функціональне призначення земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:04:003:0078) – зона Ж-4зона багатоповерхової житлової забудови, відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 29.06.2017 № 2162, та детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 12.08.2016 № 718.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 10 поверхів – 38,50 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) згідно з детальним планом території, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 12.08.2016 № 718.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 % (згідно з детальним планом території, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 12.08.2016 № 718).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 820 люд./га відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 12.08.2016 № 718.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з об’єктами обслуговування у цокольному поверсі на вул. Пасічній, 133-А) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) по червоній лінії вулиці проектованої 2. Передбачити нормативні відстані від проектованого житлового будинку до існуючої офісної споруди – 10 м; від існуючого житлового будинку на вул. Пасічній, 171 – 20 м; від існуючої трансформаторної підстанції 15 м
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Сихівського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 12.08.2016 № 718.
Земельна ділянка на вул. Пасічній, 133-А (кадастровий номер 4610136800:04:003:0078) знаходиться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський