УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1440


від 12/29/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Гіацинт-Люкс“ багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Карманського, 7-А (№ 2 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Гіацинт-Люкс“ від 13.12.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 14.12.2018 за № 2-36651/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Карманського, 7-А (№ 2 на генплані), беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 01.02.2018 № 112451587, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.01.2018 № НВ-4606338612018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Гіацинт-Люксбагатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Карманського, 7-А (№ 2 на генплані) (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю Гіацинт-Люкс“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
2.4. До початку виконання будівельних робіт проектну документацію презентувати виконавчому комітету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 29.12.2018 № 1440

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку з
приміщеннями громадського призначення та підземним
паркінгом на вул. П. Карманського, 7-А (№ 2 на генплані)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. П. Карманського, 7-А.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Гіацинт-Люкс“, 79026, м. Львів, вул. П. Карманського, 7-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,2086 га (кадастровий номер 4610136800:01:003:0029) – 02.07 для іншої житлової забудови;
вид використання – будівництво та обслуговування малоповерхових та багатоповерхових житлових будинків відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.01.2018 № НВ-4606338612018;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоповерхової житлової забудови (5-9 поверхів) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 34,20 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 700 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Карманського, 7-А (№ 2 на генплані) запроектувати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:01:003:0029) по межі червоної лінії хордової магістралі, з західної сторони з відступом від існуючого житлового будинку – 15,00 м та зі східної сторони з відступом від існуючого житлового будинку – 18,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Карманського, 7-А (№ 2 на генплані) розташоване у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, а також відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та рекомендацій управління охорони історичного середовища.
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський