УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення703


від 08/11/2017

Про затвердження Плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних на 2017-2018 роки
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про доступ до публічної інформації“, у рамках реалізації ухвали міської ради від 17.03.2016 № 261 “Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016 – 2020 роки“, на виконання рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 37 “Про приєднання м. Львова до Міжнародної хартії відкритих даних“ виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних на 2017-2018 роки (додається).
2. Визначити Львівське комунальне підприємство Міський центр інформаційних технологій відповідальним за реалізацію Плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних на 2017-2018 роки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 11.08.2017 № 703

ПЛАН ДІЙ
з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних на 2017-2018 роки

Розділ
Завдання
Показники виконання
Період
виконання
1
2
3
4
1. Відкритість за замовчуванням
Нормативне забезпеченняЗабезпечити оновлення нормативної бази (розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 № 609 “Про затвердження Положення про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова“) відповідно до визначеного переліку пріоритетних до оприлюднення наборів данихПроведено мінімум одну консультацію з громадськістю щодо визначення бачення пріоритетності публікації наборів даних
ІІІ квартал
2017 року
Перелік наборів даних виставлений на публічне обговорення у мережі Інтернет
ІІІ квартал
2017 року
Проведено опитування громадськості щодо визначення пріоритетів публікації наборів даних
ІІІ квартал
2017 року
Проведено зустрічі з розпорядниками даних та сформовано перелік наборів даних, які будуть публікуватись на Порталі відкритих даних Львова
ІV квартал
2017 року
Оновлено розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 № 609 “Про затвердження Положення про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова“
ІV квартал
2017 року
Розробити Положення про оприлюднення публічної інформації у форматі відкритих даних, а також зміни до внутрішніх документів щодо діловодства та посадових інструкційРозроблено проект Положення про оприлюднення публічної інформації у форматі відкритих даних
I-II квартал
2018 року
Проведено аналіз внутрішніх стандартів діловодства та посадових інструкцій працівників структурних підрозділів Львівської міської ради та сформовано рекомендації щодо включення пункту з підготовки наборів даних у форматі відкритих даних
I-II квартал
2018 року
Організаційне та кадрове забезпеченняЗабезпечити визначення відповідальних посадових осіб серед розпорядників даних, які будуть забезпечувати оновлення наборів даних та їхню публікацію на Порталі відкритих даних ЛьвоваУ складі управлінь Львівської міської ради, які є розпорядниками даних, визначено відповідальних посадових осіб, які забезпечують оновлення затверджених наборів даних та публікують їх на Порталі відкритих даних Львова
ІІІ квартал
2017 року
Провести навчання відповідальних посадових осіб щодо оновлення наборів відкритих даних та ознайомити з правилами їхньої публікації на Порталі відкритих даних ЛьвоваУ Львівській міській раді проведено серію навчань щодо відкритих даних: одне вступне навчання (ознайомлення із загальними принципами відкритих даних); два практичних навчання (для розпорядників даних щодо правил створення якісних наборів відкритих даних); одне практичне навчання (для розпорядників даних щодо правил публікації наборів даних на Порталі відкритих даних Львова)
ІІІ квартал
2017 року
Розробити методичні рекомендації щодо оновлення наборів відкритих даних та правил їхньої публікації на Порталі відкритих даних ЛьвоваРозроблено методичні рекомендації щодо ведення, оновлення наборів даних та правил їхньої публікації на Порталі відкритих даних Львова
ІV квартал
2017 року
Забезпечити відповідальних посадових осіб методичними рекомендаціями щодо оновлення наборів відкритих даних та правил їхньої публікації на Порталі відкритих даних ЛьвоваМетодичні рекомендації розповсюджені серед управлінь Львівської міської ради
ІV квартал
2017 року
Забезпечити спроможність команди проекту “Відкриті дані Львова“ щодо реалізації політики відкритих данихВзято участь мінімум у двох тренінгах та двох конференціях кожного року
Постійно
Фінансове забезпеченняЗапланувати бюджетне фінансування завдань з розвитку відкритих данихОтримано бюджетне фінансування на організаційне забезпечення функціонування проекту у 2018-2019 роках
IV квартал
2017 року,
IV квартал
2018 року
Залучити міжнародну грантову допомогу на розвиток відкритих данихРеалізовано щонайменше один проект за грантової підтримки
IV квартал
2017 року –
IV квартал
2018 року
2. Оперативність та чіткість
Контроль якості данихЗабезпечити постійний контроль дотримання якості наборів даних, опублікованих на Порталі відкритих даних ЛьвоваРозроблено механізми контролю дотримання якості даних, опублікованих на Порталі відкритих даних Львова
ІІІ-IV квартал
2017 року
Забезпечена постійна комунікація з розпорядниками даних, яка забезпечує контроль якості наборів даних, опублікованих на Порталі відкритих даних Львова
Постійно
Оновлення наборів данихЗабезпечити постійне оновлення наборів відкритих даних на Порталі відкритих даних Львова розпорядниками данихЩодо кожного набору даних визначено період його оновлення. Інформація про період оновлення вказується в описі кожного набору даних
Постійно
Аудит та реєстри данихПровести аудит даних у структурних підрозділах
Львівської міської ради
Згідно з сталою методологією проведено аудит даних у десяти управліннях Львівської міської ради
ІІ-ІІІ квартал
2018 року
Забезпечити оприлюднення реєстрів наборів даних на Порталі відкритих даних ЛьвоваНа Порталі відкритих даних Львова опубліковано реєстри наборів даних десяти управлінь Львівської міської ради, у яких було проведено аудит
IV квартал
2018 року
3. Доступність та застосовуваність
Розвиток Порталу відкритих даних ЛьвоваЗабезпечити оновлення та постійну технічну підтримку Порталу відкритих даних ЛьвоваПроведено аналіз відгуків користувачів щодо Порталу відкритих даних Львова
IV квартал
2017 року
Запрезентовано оновлену версію Порталу відкритих даних Львова (версія 3.0)
IV квартал
2017 року
Забезпечено постійну технічну підтримку Порталу відкритих даних Львова
Постійно
Оприлюднення якісних данихЗабезпечити оприлюднення на Порталі відкритих даних Львова пріоритетних наборів даних (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних“, розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 № 609 “Про затвердження Положення про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова“)
Забезпечено публікацію всіх обов’язкових наборів даних
III-IV квартал
2017 року
Сприяти оприлюдненню наборів даних, які становлять суспільний інтересЗабезпечено публікацію наборів даних від мінімум двох непідпорядкованих Львівській міській раді розпорядників
Постійно
Популяризація відкритих данихОрганізувати підготовку та поширення аналітичних матеріалів та продуктів на основі відкритих данихЗабезпечено створення та публікацію аналітичних продуктів на основі відкритих даних (один раз на квартал)
IV квартал
2017 року
IV квартал
2018 року
Забезпечити постійне інформування громадськості про результати проекту (через місцеві засоби масової інформації, соціальні мережі, участь у конференціях)Забезпечено постійну присутність проекту у засобах масової інформації (мінімум одна публікація один раз на квартал)
Постійно
Забезпечено постійне інформування про найкращі практики використання відкритих даних (через соціальні мережі)
Постійно
Проведено звітно-планувальну презентацію за підсумками кожного року
IV квартал
2017 року,
IV квартал
2018 року
4. Порівнюваність та інтероперабельність
Дотримання стандартів якостіЗабезпечити дотримання стандартів якості наборів даних з метою забезпечення інтероперабельності даних від різних розпорядниківРозроблено стандарт якості наборів відкритих даних
IV квартал
2017 року
Забезпечено розповсюдження стандартів якості наборів відкритих даних серед розпорядників даних
IV квартал
2017 року
5. Покращене урядування та залучення громадян
Розвиток культури управління на основі данихСприяти поширенню практики використання даних як інструменту вирішення соціальних проблем містаСтворено та передано у використання посадовим особам Львівської міської ради аналітичні продукти на основі відкритих даних. Результати запрезентовано громадськості (один раз на квартал)
IV квартал
2017 року –
IV квартал
2018 року
Артикуляція інтересів громадськостіЗабезпечити постійну комунікацію з громадськістю та експертним середовищем з метою визначення та подальшого ведення переліку суспільно-важливих даних, які мають бути відкритимиНа Порталі відкритих даних Львова забезпечено форму зворотного зв’язку з користувачами
Постійно
Проведено зустрічі з громадськістю, експертним середовищем щодо пріоритетних до публікації наборів даних
III квартал
2017 року,
І квартал
2018 року
6. Інклюзивний розвиток та інновації
Стимулювання інновацій та проектів на базі відкритих данихПроводити місцеві конкурси проектів (сервісів) на базі відкритих данихПроведено конкурс проектів на основі відкритих даних “Змагання з відкритих даних: кодуй для Львова“
ІІ – ІІІ квартал
2018 року
Забезпечити співпрацю з навчальними закладами та бізнес-середовищем щодо підтримки проектів на базі відкритих даних, використання відкритих даних, надання їхніх даних для міста тощоЗабезпечено постійну співпрацю з двома профільними навчальними закладами м. Львова
Постійно
Забезпечено постійну співпрацю щонайменше з однією місцевою ІТ компанією
Постійно
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Директор ЛКП “Міський центр
інформаційних технологій“ А. Вишневський