УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1115


від 11/28/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Голуба лагуна“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Судовій

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 10.03.2017 № 184
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 № 1115 '


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Голуба лагуна“ від 30.10.2015 (зареєстроване у Львівській міській раді 30.10.2015 за № 2-20973/АП), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Судовій у м. Львові, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 14.12.2007 за № Г-494, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Голуба лагуна багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Судовій (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю Голуба лагуна“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.Львівський міський голова А. Садовий

  Додаток

  Затверджено
  рішенням виконкому
  від 28.11.2016 № 1115

  МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
  ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
  на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
  Голуба лагуна багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
  приміщеннями громадського призначення на вул. Судовій


  1. Загальні дані

  1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Голуба лагуна багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Судовій.
  1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю Голуба лагуна, 79019, м. Львів, вул. Городоцька, 65/1.
  1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Судовій.
  1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Судова (біля поліклініки).
  1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 14.12.2007 за № Г-494 (терміном на 10 років, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови).
  1.6. Площа земельної ділянки – 0,0380 га.
  1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
  1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924.
  1.9. Функціональне призначення земельної ділянкиземлі комерційного використання.
  1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Судовій:
  1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,0380 га.
  1.10.2. Площа забудови – 215,00 кв. м.
  1.10.3. Загальна площа будинку – 1285,30 кв. м.
  1.10.4. Площа приміщень громадського призначення – 104,80 кв. м.
  1.10.5. Загальна площа квартир – 1021,20 кв. м.
  1.10.6. Площа загального користування – 159,30 кв. м.
  1.10.7. Будівельний обєм – 4820,00 куб. м.
  1.10.8. Кількість квартир – 23.
  1.10.9. Поверховість – 6.

  2. Містобудівні умови та обмеження

  2.1. Граничнодопустима висота будівель – до 20,0 м (до 6 поверхів) (відповідно до містобудівного розрахунку).
  2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 71,0 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
  2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 860 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
  2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на вул. Судовій з вбудованими приміщеннями громадського призначення) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 14.04.2007 за № Г-494 (терміном на 10 років, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
  2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати вимоги Закону України “Про охорону культурної спадщини“, місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку у межах історичного ареалу міста, дотримуватись засад гармонійного поєднання нової забудови із сформованим архітектурно-містобудівним середовищем та підпорядкованість проектованого обєкта сформованому історичному середовищу. Проектні рішення увязати із забудовою прилеглої ділянки (з хостелом ТзОВ “БіНП ЛТД“ на вул. Городоцькій, 65), запроектувати будинок у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій; врахувати масштаб забудови вулиці та містобудівельні вимоги до забудови ділянки (блокування проектованого будинку з північної сторони із будівлею готелю та влаштуванням внутрішнього подвіря з проїздом).
  При виконанні земляних робіт забезпечити археологічний нагляд.
  2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого обєкта на територію суміжних ділянок.
  Врахувати забудову прилеглої ділянки на вул. Судовій (за взаємною згодою ТзОВ “БіНП ЛТД“ (заява від 09.04.2012), примикання однієї стіни будинку до будівлі новозбудованого хостелу та блокування до будівлі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (лист від 08.02.2016 № 01-14/72).
  2.7. Охоронювані зони інженерних комунікаційвідповідно до вимог ДБН 360-92**“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). У зону будівництва потрапляють мережі газопроводу, води, каналізації та електричний кабель. Проектом передбачити винесення мереж за межі ділянки забудови.
  2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
  2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в увязці з благоустроєм прилеглої ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостевої автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). При замощенні тротуарів використовувати бетонні або кам’яні плити розміром 30 см х 30 см х 6 см; біля стін будинку вирівнювати лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною (10 см х 10 см) бруківкою, дане замощення використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
  2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язкупідїзд до проектованого обєкта передбачити з боку вул. Судової.
  Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
  2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для зберігання автомобілів відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
  Для отримання дозволу на влаштування зони паркування автомобілів (на облаштування гостьового майданчика на 4 парко-місця, у тому числі 1 місце для інвалідів), необхідно звернутись у департамент житлового господарства та інфраструктури (вимоги листа управління архітектури департаменту містобудування від 02.02.2016 № 2401-76).
  2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщинипри проектуванні проектованого багатоквартирного житлового будинку врахувати розміщення проектованого обєкта у межах історичного ареалу міста та вимоги погодженого історико-містобудівного обгрунтування. Звернути увагу на об’ємно-просторове вирішення фасадів, архітектурне завершення об’ємів, збереження характерної для м. Львова ритміки та масштабності в увязці із забудовою прилеглої ділянки, врахувавши вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
  Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища.
  2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
  Керуючий справами
  виконкому М. Литвинюк

  Віза:

  Начальник управління
  архітектури Ю. Чаплінський