УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення735


від 08/28/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво ПП “Корт-сервіс“ житлово-громадського комплексу з багаторівневим паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Соняшниковій, 32 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд (дві черги)Розглянувши звернення приватного підприємства “Корт-сервіс“ від 06.08.2021 (зареєстроване у Львівській міській раді 06.08.2021 за № 2-11202/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва житлово-громадського комплексу з багаторівневим паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Соняшниковій, 32 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд (дві черги), беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 21.07.2021 за № С-4847, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 04.08.2021 № 268979746, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.06.2021 № НВ-4811576062021, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 14.04.2008 № 18495515, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво приватним підприємством Корт-сервіс житлово-громадського комплексу з багаторівневим паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Соняшниковій, 32 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд (дві черги) (додаються).
2. Приватному підприємству Корт-сервіс“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
2.7. Визначити пріоритетними заходами запобігання негативним наслідкам від нового багатоквартирного житлового будівництва та покращання соціальної та інженерної інфраструктури у відповідному мікрорайоні міста:
2.7.1. Облаштування у житлово-громадському комплексі на вул. Соняшниковій, 32 амбулаторії сімейної медицини площею не менше 280 кв. м нежитлових приміщень, що підлягають подальшій передачі у власність Львівської міської територіальної громади в межах чинного законодавства України. Передача нежитлових приміщень здійснюється із завершеним ремонтом та з можливістю надання послуг мешканцям територіальної громади.
2.7.2. Облаштування у житлово-громадському комплексі на вул. Соняшниковій, 32 центру дитячого дозвілля площею не менше 400 кв. м нежитлових приміщень, що гарантовано повинні використовуватися згідно з вказаним цільовим призначенням у довготерміновій перспективі (не менше 25 років). За умови звернення відповідного виконавчого органу Львівської міської ради та при наявності необхідних бюджетних призначень Львівська міська рада зможе набути вказане нежитлове приміщення у власність територіальної громади шляхом викупу в межах чинного законодавства України. У разі відсутності можливості викупу цих приміщень протягом перших двох років після здачі житлово-громадського комплексу в експлуатацію за Львівською міською радою протягом вказаного періоду зберігається можливість оренди цих нежитлових приміщень з правом їх подальшого викупу.
2.8. Вважати за доцільне укладення за взаємною згодою сторін меморандуму про партнерство та співробітництво між департаментом містобудування Львівської міської ради та ініціатором будівництва (разом з інвестором будівництва – у разі його залучення за окремим договором) житлово-громадського комплексу на вул. Соняшниковій, 32, у якому передбачити участь у реалізації заходів, визначених пунктом 2.7 цього рішення в обсязі, передбаченому пунктом 2-1.3 ухвали міської ради від 17.06.2021 № 1001 “Про затвердження ПП “Корт-Сервіс“ проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Соняшниковій, 32“.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 28.08.2021 № 735

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво житлово-громадського комплексу
з багаторівневим паркінгом та трансформаторною підстанцією
на вул. Соняшниковій, 32 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд
(дві черги)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Соняшниковій, 32 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство Корт-сервіс, 79013, м. Львів, вул. М. Пимоненка, 7.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,8289 га (кадастровий номер 4610136800:04:005:0082) – 02.10 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-5 – зона змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови, зона Г-2 торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до ухвали міської ради від 07.09.2020 № 6619 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Соняшникової, вул. Сихівської, залізничної колії“.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 52,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів будівлі:
16-ти поверхові житлові будівлі (№ 1 та № 2 перша черга будівництва) – 50,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до парапету та 52,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів виходу на дах;
9-ти поверхова житлова будівля (№ 3 друга черга будівництва) – 29,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до парапету та 31,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів виходу на дах;
7-ми поверхова будівля (№ 4 друга черга будівництва) – 24,65 м від найнижчої відмітки поверхні землі до парапету;
7-ми поверхова будівля (№ 5 друга черга будівництва) – 22,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі до парапету та 26,85 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів виходу на дах.
Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 545 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 5,37 м до червоних ліній вул. Лірницької з південної сторони;
- 24,00 м до існуючої нежитлової споруди з північної сторони;
- 21,90 м до існуючого житлового будинку із західної сторони;
- 40,00 м до існуючого житлового будинку з південно-західної сторони;
- 2,50 м від житлової секції до лінії санітарної зони залізниці.
Об’єкт (нове будівництво житлово-громадського комплексу з багаторівневим паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Соняшниковій, 32 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд (дві черги) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:04:005:0082).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка на вул. Соняшниковій, 32 у м. Львові знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва

Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев