УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1347


від 10/08/2010

Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей

Зміни
згідно з рішеннями виконкому 964-2011; 147-2012; 139-2016; 864-2017
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 18.11.2011 ]......Рішення' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження форми заяви про призначення (надання) усіх видів до■ Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 05.04.2002 № 162, від 3' Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81, від 18.'


У зв’язку з прийняттям Закону України “Про державний бюджет України на 2010 рік“, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей“, відповідно до ухвали міської ради від 14.05.2010 № 3543 “Про міський бюджет м.Львова на 2010 рік“, з метою соціального захисту сімей, у яких на вихованні є четверо і більше дітей, задля забезпечення належних умов для розвитку дітей виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей (додається).
2. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики здійснювати виплату одноразової матеріальної допомоги в межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний бюджетний рік за КТКВК 090412 Інші видатки на соціальний захист населення“.
           Відповідальний: начальник
           управління соціального захисту
           департаменту гуманітарної політики.
3. Відділам соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики вести облік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги, визначеної у пункті 1.
           Відповідальні: начальники
           відділів соціального захисту
           управління соціального захисту
           департаменту гуманітарної політики.
4. Департаменту Адміністрація міського голови оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
           Відповідальний: директор
           департаменту Адміністрація
           міського голови“.
5. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету:
5.1. Від 18.02.2008 № 83 Про затвердження Положення про надання одноразової допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям задля їх потреб, у тому числі на проїзд у громадському транспорті“.
5.2. Від 01.08.2008 № 761 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 83 Про затвердження Положення про надання одноразової допомоги багатодітним, малозабезпеченим сім’ям задля їх потреб, у тому числі на проїзд у громадському транспорті“.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
В.о. міського голови О.Синютка                     Додаток
Затверджено
рішенням виконкому
від 08.10.2010 1347

ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним
сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей


1. Це Положення розроблене відповідно до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
2. Положення визначає умови надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, у яких на вихованні є четверо і більше дітей (надалі – допомога).
3. Право на допомогу мають сім’ї, які на день подання заяви на отримання допомоги одночасно відповідають таким умовам:
3.1. На вихованні є четверо і більше дітей віком до 18 років, а також осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання, до досягнення ними 23 років і не мають власних сімей, незалежно від їхнього місця проживання або реєстрації, не перебувають на повному державному чи недержавному утриманні.
3.2. Мати, батько (усиновитель, опікун) дітей зареєстрована (-ий) у м.Львові.
3.3. Мати (батько) не отримували зазначену допомогу за місцем реєстрації (у разі їхньої реєстрації за різними адресами).
4. Для отримання допомоги мешканці м.Львова звертаються з заявою на ім’я начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
Розгляд заяв про надання допомоги та прийом документів здійснює відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації одного з батьків (усиновителя, опікуна).
5. До заяви подаються такі документи:
5.1. Довідка з місця проживання про склад сім’ї (форма № 2).
5.2. Довідки з місця навчання (за підписом керівника навчального закладу).
5.3. Довідка про неотримання допомоги батьком (матір’ю) за місцем реєстрації (у разі їхньої реєстрації за різними адресами).
5.4. Копія паспорта заявника.
5.5. Копії свідоцтв про народження дітей.
5.6. Копії паспортів осіб віком від 18 років.
5.7. Інші документи, у разі необхідності, залежно від обставин, які склалися у сім’ї.
6. Копії документів завіряються спеціалістом з прийняття документів відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики у встановленому законодавством порядку.
7. Рішення про надання допомоги (відмову у наданні) приймається відділом соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики протягом 10 днів з дня подання заяви та необхідних документів і оформляється протоколом, який зберігається разом з документами у відділі соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, на підставі яких прийняте відповідне рішення.
8. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово у термін 10 календарних днів з моменту оформлення протоколу.
9. Допомога надається сім’ї раз на рік у розмірі 1000 грн. і виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків, або через поштові відділення.
10. Підставою для здійснення виплати допомоги є наказ начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який видається за наявності необхідних бюджетних асигнувань на відповідний період (місяць) на підставі завірених підписом і печаткою виплатних відомостей (реєстр отримувачів допомоги), поданих начальниками відповідних відділів соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
У разі прийняття відділом соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики рішення про надання допомоги у разі відсутності (повного використання) бюджетних призначень, передбачених на відповідний бюджетний період (рік), виплата допомоги не проводиться.
11. Виплата допомоги здійснюється планово-фінансовим відділом управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний бюджетний рік за КТКВК 090412 Інші видатки на соціальний захист населення“.
12. Особам, які зареєстровані у м.Винники, селищах міського типу Брюховичі та Рудно, допомога надається за умови неотримання ними жодних видів матеріальних допомог з відповідних місцевих бюджетів.
13. Сума одноразової матеріальної допомоги, що належала особі згідно з цим Положенням і залишилася неодержаною у зв’язку з її смертю, виплачується у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Керуючий справами
виконкому М.Литвинюк

Віза:

Начальник управління
соціального захисту О.Лесюк