УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1188


від 11/02/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПАТ АКБ “Львів“ багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Тернопільській, 42 (будинки № 1 та № 2 на генплані) зі знесенням існуючих будівель

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 29.12.2018 № 1437
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.11.2018 № 1188'


Розглянувши звернення публічного акціонерного товариства акціонерно-комерційного банку “Львів“ від 19.10.2018 № 1414/1-17 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.10.2018 за № 2-30079/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Тернопільській, 42 зі знесенням існуючих будівель, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 23.05.2018 № 124979633 та від 25.05.2018 № 125381135, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 10.06.2016 № 61184042, від 10.06.2016 № 61187172, від 10.06.2016 № 61184814 та від 13.06.2016 № 61287741, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.04.2018 № НВ-4606853642018 та від 23.05.2018 № НВ-4607057232018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво публічним акціонерним товариством акціонерно-комерційним банком “Львів“ багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Тернопільській, 42 (будинки № 1 та № 2 на генплані) зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Публічному акціонерному товариству акціонерно-комерційному банку “Львів“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.11.2018 № 1188

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирних житлових будинків
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом на вул. Тернопільській, 42
(будинки № 1 та № 2 на генплані) зі знесенням існуючих будівель


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Тернопільській, 42.
1.2. Інформація про замовникапублічне акціонерне товариство акціонерно-комерційний банк “Львів“, 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 0,2314 га (кадастровий номер 4610136800:01:009:0056) та площею 0,2267 га (кадастровий номер 4610136800:01:009:0029) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.04.2018 № НВ-4606853642018 та від 23.05.2018 № НВ-4607057232018.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови (5-10 поверхів) згідно з рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 691 “Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. Тернопільською, вул. Луганською, вул. Професора П. Буйка, вул. Панаса Мирного“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – будинки № 1 та № 2 на генплані 32,50 м (10 поверхів) у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 691.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 1209 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Тернопільській, 42 (будинки № 1 та № 2 на генплані) зі знесенням існуючих будівель запроектувати з відступом від червоної лінії вул. Тернопільської (з східної сторони) – 4,00 м та 3,00 м, відстань до житлового будинку з східної сторони – 45,00 м та до нежитлової будівлі з західної сторони – 3,50 м та 19,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136800:01:009:0056 та 4610136800:01:009:0029).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2017 691, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки на вул. Тернопільській, 42 (кадастрові номери 4610136800:01:009:0056 та 4610136800:01:009:0029) знаходяться у межах території регулювання забудови міста.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський